Wiadomość od Rainer M. Blair

Korporacja Danaher wciąż jest na ścieżce wzrostu. Rozwijamy się i unowocześniamy jako czołowa firma z branży naukowo-technologicznej, aby zaspokoić różnorodne potrzeby naszego otoczenia – naszych pracowników, klientów, dostawców, udziałowców i społeczności. Rośniemy, ale jedna rzecz pozostaje niezmienna – nasze postanowienie, by działać zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Postanowienie to zostało sformułowane w Naszym wspólnym celu oraz Podstawowych wartościach. Poprzez pracę zespołową, innowacje oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów, możemy realizować wielkie cele i zmieniać na lepsze cały świat.

Zaktualizowany Kodeks postępowania wyznacza standardy naszego działania. Obejmuje szereg zagadnień, od korzystania z zasobów firmy, poprzez prezenty i konflikty interesów, po poufność danych. Porusza temat cyberbezpieczeństwa i przedstawia naszą wizję środowiska pracy opartego na różnorodności, wolnego od napastowania, otwartego na wszystkich pracowników. Obowiązuje każdego z zatrudnionych i jasno formułuje nasze oczekiwanie, aby określone tutaj standardy były bezwzględnie przestrzegane we wszelkich relacjach zawodowych, bez względu na okoliczności.

Obowiązkiem liderów korporacji Danaher jest dawać przykład i pomagać innym w zrozumieniu i spełnieniu standardów etycznych oraz wymagań kodeksu.

Danaher może pochwalić się wyjątkowymi pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji. Wiemy, że możemy liczyć na wasz właściwy osąd i że w przypadku wątpliwości nie zawahacie się zwrócić po pomoc.

Dziękujemy za wysiłek, jaki nieustannie wkładacie w pracę i realizację Naszego wspólnego celu – Pomagać w realizowaniu życiowego potencjału.

Rainer M. Blair
President and Chief Executive Officer
Danaher Corporation