Twoje obowiązki

W TYM DZIALE:

  Twoim obowiązkiem wobec samego siebie, współpracowników i firmy jest działać w zgodzie z przepisami prawa i zasadami etyki.

  Upewnij się, że rozumiesz treść Kodeksu i regulaminów, zwłaszcza tych, które dotyczą Twoich zawodowych obowiązków. Jeśli Twoje obowiązki wydają Ci się niejasne lub nie wiesz, jak należy postąpić, zwróć się do swojego przełożonego bądź poszukaj rady w jednym z miejsc wymienionych w Kodeksie, np. Zgłoś to! i innych kanałach opisanych w Polityce przekazywania problemu na wyższy poziom Danaher.

  Staraj się nie dopuścić do naruszeń Kodeksu i regulaminów. Jeśli podejrzewasz, że mogło dojść do takiego naruszenia, poinformuj o tym. Ignorowanie problemów tylko pogarsza sytuację.

  Działając i zgłaszając (np. przez Zgłoś to!), pomagasz nam rozwiązywać problemy, w wyniku których mogli by ucierpieć inni pracownicy.

  Dodatkowe obowiązki liderów Danaher

  Jeśli jesteś liderem lub managerem, masz dodatkowy obowiązek – pomóc nam w spełnieniu wysokich standardów etycznych i wymogów wszelkich obowiązujących regulaminów:

  • Wskazywać drogę i być wzorem etycznego postępowania.

  • Służyć innym pomocą. Informować współpracowników i partnerów biznesowych, w jaki sposób Kodeks i regulaminy mogą mieć zastosowanie w ich codziennej pracy oraz pomóc im zrozumieć zalety kultury organizacyjnej opartej na mocnych zasadach etycznych i respektowaniu obowiązujących regulaminów.

  • Tworzyć środowisko pracy, w którym wszyscy zatrudnieni rozumieją swoje obowiązki i nie obawiają się zgłaszać wątpliwości.

  • Postrzegać etykę i zgodność z przepisami jako istotne kryteria przy zatrudnianiu, ocenianiu i nagradzaniu pracowników.

  Pytania i odpowiedzi

  Jestem managerem. Czy jeśli zauważę zachowanie sprzeczne z Kodeksem w cudzym zespole, mam obowiązek sprawę zgłosić? Wolałbym się nie wtrącać.

  Jesteś przede wszystkim odpowiedzialny za podległych Ci pracowników, jednak wszyscy zatrudnieni – zwłaszcza liderzy – mają obowiązek zgłaszać wszelkie przypadki naruszania Kodeksu, które zauważą. Najlepiej porozmawiać najpierw z managerem odpowiedzialnym za zespół, w którym doszło do incydentu. Jeśli jednak to nic nie da lub nie ma takiej możliwości, skorzystaj z kanałów pomocy wymienionych w Kodeksie. Pamiętaj: jeśli w firmie naruszany jest Kodeks, problem dotyczy wszystkich.