Nasze standardy

W TYM DZIALE:
  Wzrost na fundamencie zasad pozwala nam czerpać dumę nie tylko z naszych sukcesów, ale także ze sposobu, w jaki je osiągnęliśmy. 

  Nasz zaktualizowany Kodeks postępowania zastępuje Standardy postępowania ("SP").  Zmodyfikowaliśmy jego formę i zredagowaliśmy treść w taki sposób, aby mieć pewność, że będzie aktualny, zgodny z  najlepszymi wzorami i dostosowany do dzisiejszych wyzwań biznesowych. Dzięki objaśnieniom, które dodaliśmy, będzie użytecznym i praktycznym źródłem wiedzy dla pracowników.

  Niektóre sekcje zostały zmienione, inne nie. Nasze podstawowe wartości oraz szacunek dla wysokich standardów etycznych pozostają niezmienne. W tekście Kodeksu znajdują się linki do naszych regulaminów, w których można znaleźć więcej szczegółowych informacji niż w samym Kodeksie.

  Dokumenty firmowe, materiały szkoleniowe oraz regulaminy będą sukcesywnie modyfikowane i dostosowywane do Kodeksu postępowania (dalej zwanego "Kodeksem").  Nazwy Kodeks oraz Standardy postępowania (SP) mogą być stosowane zamiennie w trakcie aktualizacji dokumentów.

  Poznaj nasz Kodeks

  Witamy w naszym Kodeksie postępowania („Kodeksie”).

  Od czasu do czasu, wszyscy stajemy w obliczu trudnych biznesowych decyzji. W Danaher mamy to szczęście, że zawsze w takiej sytuacji mamy dokąd zwrócić się po pomoc. Możemy liczyć na siebie nawzajem, na naszych liderów i na ekspertów zajmujących się danymi sprawami w naszej firmie. Oprócz tego mamy również Nasze Podstawowe wartości, wyznaczające ramy naszych decyzji. (Pojawiające się w treści Kodeksu terminy „Danaher” oraz „firma” odnoszą się do korporacji Danaher, wszystkich spółek korporacji Danaher oraz podmiotów pośrednio i bezpośrednio zależnych).

  Kodeks ma pomóc nam w stosowaniu naszych podstawowych zasad, naszych regulaminów oraz prawa do podejmowania najlepszych decyzji z punktu widzenia nas samych, naszych współpracowników, klientów oraz korporacji Danaher.

  Ze zrozumiałych powodów nie mogliśmy opisać w Kodeksie wszystkich możliwych sytuacji. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub wskazówek, w Kodeksie znajdziesz listę miejsc, w których możesz je uzyskać. Pełna treść regulaminów regulujących poszczególne kwestie dostępna jest również na Danaher Connect.

  Nasz Kodeks ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Oczekujemy od pracowników, że będą stosować się do wymogów Kodeksu, obowiązujących lokalnych przepisów i regulaminów oraz regulaminów firmowych. Jeśli w określonym miejscu zachodzi konflikt pomiędzy zapisami Kodeksu a przepisami prawa, obyczajami lub przyjętą praktyką, należy ustalić ze swoim managerem lub działem prawnym właściwy sposób postępowania.

  Kogo obowiązuje Kodeks?

  Nasz Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników korporacji Danaher, a także – o ile działają w imieniu firmy – wszystkich dyrektorów korporacji Danaher oraz jej bezpośrednich i pośrednich podmiotów zależnych.

  Oczekujemy również od każdego, kto działa w naszym imieniu, że będzie postępował zgodnie z Kodeksem i innymi regulaminami.  Dotyczy to naszych dostawców, dystrybutorów, konsultantów, niezależnych podwykonawców, dostawców usług logistycznych oraz partnerów biznesowych. Wobec partnera biznesowego, który nie spełni wymogów Kodeksu lub obowiązujących go postanowień umów, mogą zostać wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.