Zadawanie pytań i zgłaszanie wątpliwości

W TYM DZIALE:

  W naszym dążeniu do utrzymania wysokich standardów etycznych każde z nas ma rolę do odegrania. Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia prawa, naszego Kodeksu lub regulaminu, Zgłoś to! Nie musisz znać wszystkich szczegółów – jeśli widzisz lub choćby podejrzewasz zachowanie nieetyczne lub niezgodne z prawem, a także jeśli masz pytanie, możesz postąpić na kilka sposobów:

  • omów sprawę ze swoim przełożonym;

  • porozmawiaj z dowolnym innym przedstawicielem kadry kierowniczej, pracownikiem HR, Działu Prawnego lub Audytu Wewnętrznego;

  • w dowolnym momencie możesz skontaktować się ze Zgłoś to! pod adresem www.danaherintegrity.com

  Zadając pytania lub zgłaszając przypadki naruszeń, pomagasz firmie utrzymać wysokie standardy etyki i zgodność z przepisami, a także umacniać fundamenty naszych przyszłych sukcesów.

  O czym jeszcze należy pamiętać w związku ze zgłaszaniem naruszeń:

  • Żaden pracownik nie powinien zgłaszać naruszeń osobie uwikłanej w te naruszenia.

  • Jeśli zgłoszony przez Ciebie problem nie zostanie rozwiązany, zgłoś go ponownie za pośrednictwem innego kanału.

  Jak skorzystać z procedury Zgłoś to!

  Zgłoś to! to niezależna od korporacji Danaher infolinia, obsługiwana przez niezwiązanych z firmą specjalistów do spraw etyki i zgodności z przepisami. Zgłoś to! jest poufnym kanałem służącym do zadawania pytań, uzyskiwania wskazówek i zgłaszania podejrzeń naruszenia Kodeksu oraz innych regulaminów, przepisów, zasad i rozporządzeń. Z infolinii Zgłoś to! można korzystać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Operator, który odbierze telefon, wysłucha Cię, zada niezbędne pytania i przygotuje raport. Jego opinia trafi następnie do firmy Danaher, gdzie zostanie przeanalizowana, a na jej podstawie zostaną podjęte dalsze kroki. Możesz również zgłosić skargę lub przesłać zapytanie drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony www.danaherintegrity.com

  Zgłoszenia możesz dokonać anonimowo, jeśli tylko pozwalają na to lokalne przepisy. O ile nie zdecydujesz się na ujawnienie swojej tożsamości, korporacja Danaher nie dowie się, kto dzwonił lub wchodził na stronę Zgłoś to! Ważne, by podać jak najwięcej szczegółów (np. kto, co, kiedy, gdzie). Danaher może potrzebować dodatkowych informacji, w związku z tym zostaniesz przypisana(-y) do numeru zgłoszenia i możemy prosić Cię o telefon w późniejszym terminie celem odpowiedzi na dodatkowe pytania.

  Poufność

  Wszelkie informacje przekazywane za pomocą Zgłoś to! bądź jakiegokolwiek innego kanału przyjmowania zgłoszeń będą traktowane jako poufne. W niektórych przypadkach, gdy niezbędne będzie dochodzenie, będziemy musieli ujawnić informacje zgodnie z zasadąwiedzy koniecznej. Korporacja Danaher ma prawny obowiązek zgłaszania określonych typów zdarzeń.

  Zakaz działań odwetowych

  Korporacja Danaher nie będzie tolerować działań odwetowych wymierzonych w jakąkolwiek osobę zgłaszającą w dobrej wierze problem bądź w kogokolwiek zaangażowanego w dochodzenie. Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą odwetu lub jesteś świadkiem tego typu działań, zgłoś to przełożonemu lub w dowolnym innym miejscu wskazanym w Kodeksie.

  Przez zgłoszenie „w dobrej wierze” należy rozumieć przekazanie wszystkich posiadanych informacji w sposób uczciwy, czyli bez zważania na to, czy dochodzenie w zgłoszonej sprawie ujawni jakiekolwiek faktyczne naruszenia.

  Pytania i odpowiedzi

  Trzy miesiące temu anonimowo skorzystałam ze Zgłoś to! Obawiałam się, że mój przełożony wybierze ofertę firmy prowadzonej przez jego znajomego. Sprawa została zbadana i domyślam się, że podjęto pewne działania. Od tego czasu współpracownicy nie rozmawiają ze mną i nie przekazują istotnych informacji, co może wpłynąć na wyniki mojej pracy. Podejrzewam, że koledzy wiedzą o moim zgłoszeniu i mszczą się w ten sposób. Czy to faktycznie odwet? Co powinnam zrobić?

  To może być przypadek odwetu. Jeśli wolałabyś nie zgłaszać tego problemu swojemu przełożonemu, skorzystaj ze Zgłoś to! lub wybierz inne miejsce spośród wskazanych w Kodeksie. Przeprowadzone zostanie szczegółowe dochodzenie wyjaśniające powody zachowania Twoich współpracowników. Jeśli wykaże, iż motywem tych działań był odwet, podjęte zostaną odpowiednie kroki.

  Odpowiedzialność i dyscyplina

  W przypadku naruszeń Kodeksu, regulaminów lub przepisów prawa, podejmujemy odpowiednie kroki dyscyplinarne zgodne z obowiązującym prawem – z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie. W konsekwencji określonych typów naruszeń mogą być ponadto podjęte działania prawne, wymierzone kary lub wszczęte postępowania karne.