Podejmowanie właściwych decyzji

W TYM DZIALE:

  Podejmowanie właściwych decyzji nie zawsze przychodzi łatwo. Może się zdarzyć, że będziesz pod presją lub trudno Ci będzie zdecydować, co robić. Pamiętaj, że zawsze masz dokąd zwrócić się po pomoc, m.in. do miejsc wymienionych w Kodeksie.

  Kiedy staniesz przed trudną decyzją, spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Czy czujesz, że tak należy postąpić? Czy masz pewność, że to właściwe rozwiązanie, czy może masz wątpliwości?

  • Czy uważasz, że jest to w zgodzie z naszymi Podstawowymi wartościami, Kodeksem i regulaminami?

  • A jeśli sprawa trafiłaby na forum publiczne, czy Twoja decyzja byłaby taka sama?

  • Czy będziesz skłonna(-y) ponieść odpowiedzialność za swoje działania?

  • Czy ta decyzja jest w najlepszym interesie klientów, pracowników, firmy i społeczności?

  Znamiona wątpliwej decyzji

  Podczas podejmowania decyzji spójrz na poniższe uwagi, ponieważ mogą sygnalizować jej niezgodność z Podstawowymi wartościami, zasadami etycznymi i obowiązującymi regulaminami:

  • „Nie przejmuj się. Nikt się nie dowie”.

  • „Musimy to zrobić za wszelką cenę”.

  • „Powinniśmy zachować tę decyzję dla siebie – nikt poza nami nie musi o niej wiedzieć”.

  • „Tak się tutaj załatwia takie sprawy”.

  • „Wszędzie tak się to robi”.

  Pomóż udoskonalić procedurę

  Zasady etyczne oraz zgodność z przepisami w korporacji Danaher muszą stale ewoluować, aby sprostać nowym zagrożeniom i dotrzymać kroku zmieniającym się przepisom. Kiedy już podejmiesz decyzję, zadaj sobie poniższe, dodatkowe pytania:

  Czy uważasz, że istniejące standardy, regulaminy i narzędzia wystarczą do podjęcia decyzji w przypadku, z którym masz do czynienia? Czy czegoś jeszcze brakuje? Jeśli wykorzystałaś(-eś) procedurę Zgłoś to!, czy sposób, w jaki zadziałała, był według Ciebie właściwy? Może należy wprowadzić jakieś zmiany?  

  Jeśli sądzisz, że czegoś zabrakło, zgłoś się do swojego przełożonego lub w jedno z miejsc wymienionych w Kodeksie. Twoje sugestie pomogą nam udoskonalić nasz system zasad etycznych i zgodności z przepisami.