Skontaktuj się z nami

W TYM DZIALE:

  Zachęcamy do zgłaszania wszelkich pytań dotyczących naszego Kodeksu postępowania do swoich lokalnych działów prawnych, finansów lub HR, za pośrednictwem Speak Up! bądź do każdego z wymienionych niżej pracowników Korporacji Danaher. 

  SPEAK UP!

  Wszelkie wątpliwości i uwagi przekaż swojemu przełożonemu, kierownikowi działu HR lub za pośrednictwem Speak Up! Ten ostatni kanał zapewni ci anonimowość, jeśli chcesz ją zachować.

  Skorzystaj z procedury Speak Up! w następujących sprawach:

  • Nieprawidłowości w księgach i/lub sprawozdaniach finansowych
  • Nieprawidłowości dotyczące księgowości i audytów
  • Łapówki, korupcja i nielegalne płatności
  • Przestępstwa i naruszenia prawa
  • Dyskryminacja i nękanie
  • Problemy z jakością produktu
  • Zagrożenie bezpieczeństwa i środowiska naturalnego
  • Konflikt interesów
  • Kradzież lub oszustwo
  • Przemoc w miejscu pracy
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Ochrona danych

  Danaher zapewnia pracownikom, informującym w dobrej wierze o nieprawidłowościach, ochronę przed odwetem. Dokonaj zgłoszenia za pośrednictwem Speak Up! — telefonicznie lub przez Internet. Numer telefonu znajdziesz w globalnym spisie telefonów Speak Up! na stronie www.danaherintegrity.com

  Numery telefonów Speak Up! mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje dostępne są na stronie www.danaherintegrity.com

  DANAHER CORPORATION

  DZIAŁ PRAWNY I ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

  JAMES O'REILLY
  Dyrektor Generalny ds. Prawnych i Sekretarz Firmy
  jim.oreilly@danaher.com

  MARY BRITTON
  Wiceprezes i Radca Prawny, Postępowania sądowe
  mary.britton@danaher.com

  PATRICIA KIM
  Wiceprezes i Radca Prawny, Prawo Pracy i Sprawy Pracownicze
  patricia.kim@danaher.com

  STEPHEN EVANOFF
  Wiceprezes ds. BHP i Ochrony Środowiska
  stephen.evanoff@danaher.com

  DZIAŁ KADR

  ANGIE LALOR
  Starszy Wiceprezes ds. Kadr
  angie.lalor@danaher.com

  AUDYT WEWNĘTRZNY

  CHRIS SANDBERG
  Wiceprezes ds. Audytu Wewnętrznego
  chris.sandberg@danaher.com

  OCHRONA DANYCH

  Poufność danych
  privacy@danaher.com

  CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

  Cyberbezpieczeństwo
  cybersecurity@danaher.com

  KOMUNIKACJA KORPORACYJNA

  MEGHAN BRITT
  Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej
  meghan.britt@danaher.com

  RELACJE INWESTORSKIE

  MATT GUGINO
  Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich
  mgugino@danaher.com