Etyka i zgodność z przepisami w Danaher

W TYM DZIALE:

    Kodeks postępowania Korporacji Danaher został zatwierdzony i ma pełne wsparcie Zarządu korporacji Danaher. Zarząd korporacji Danaher odpowiada za przestrzeganie zasad etyki i zgodność z przepisami w firmie Danaher.

    Zespół ds. Etyki i Zgodności z Przepisami, poza innymi obowiązkami, odpowiada za stosowanie oraz interpretowanie Kodeksu, zarządza obiegiem zgłaszanych za pośrednictwem procedury Zgłoś to! pytań i wątpliwości, organizuje i informuje o szkoleniach oraz spotkaniach komunikacyjnych na temat etyki i zgodności z przepisami, a także bierze udział w tworzeniu i wdrażaniu prewencyjnych środków, poprawiających przestrzeganie przepisów.

    Zespół ds. Etyki i Zgodności z Przepisami korporacji Danaher podlega Prezesowi ds. Etyki i Zgodności z Przepisami, który podlega bezpośrednio radcy prawnemu korporacji Danaher. Radca prawny ma bezpośredni dostęp oraz podlega Zarządowi i odpowiedniej komisji Zarządu. Zespół ds. Etyki i Zgodności z Przepisami ściśle współpracuje przy egzekwowaniu stosowania Kodeksu z innymi komórkami na poziomie spółek, platform i korporacji, w tym z Działami Prawnym, HR, Wewnętrznego Audytu, Finansowym i innymi działami zaangażowanymi w zapewnienie i monitorowanie zgodności z przepisami.