Politieke activiteiten en bijdragen

IN DIT DEEL:

  Wij geloven in het recht van medewerkers om deel te nemen aan het politieke proces. We moedigen u aan om in uw eigen tijd en op eigen kosten actief betrokken te zijn bij goede doelen en politieke activiteiten.

  Geheel in overeenstemming met de toepasselijke wet oefent Danaher het recht uit om zijn standpunten in relevante zaken duidelijk te maken. Daarbij houden we ons aan alle lobbywetten en kunnen we medewerkers of professionele lobbyisten vragen om namens ons overheidsfunctionarissen aan te spreken. 

  • Maak bij elk contact duidelijk dat het gaat om uw eigen politieke standpunten en acties, en niet om die van Danaher. 
  • Gebruik nooit middelen van Danaher om steun te verlenen aan of oppositie te voeren tegen een politieke partij of kandidaat, tenzij dit wordt goedgekeurd door de raad van bestuur of een bestuurscommissie van Danaher Corporation.
  • Leidinggevenden mogen hun directe of indirecte ondergeschikten nooit vragen om steun te verlenen aan of oppositie te voeren tegen een politieke partij of kandidaat.
  • Doe nooit een charitatieve of politieke bijdrage met de bedoeling iemand op ongepaste wijze te beïnvloeden. 

   

  Veelgestelde vragen

  Ik ben naar een fundraiser geweest van een kandidaat voor een politieke functie. Deze kandidaat verdedigt belangen die gelijklopen met die van ons. Kan ik dit etentje declareren?

  Nee. Als u dit doet, wordt dit als een politieke bijdrage beschouwd, wat in strijd is met ons beleid. Het staat u vrij om deel te nemen aan politieke fundraising events, als privépersoon, maar u mag daarvoor geen middelen of fondsen van het Bedrijf gebruiken of de indruk geven dat u Danaher vertegenwoordigt. Als u denkt dat uw betrokkenheid tot belangenverstrengeling kan leiden of ongepast kan lijken, overleg dan met uw manager.

  Meer informatie over ons beleid