Internationale handel

IN DIT DEEL:

  Wij houden ons aan alle internationale handelswetgeving, onder meer met betrekking tot de im- en export, naleving van sancties, antiboycotwetten en antiwitwaswetgeving. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we de handelswetten naleven in elk land waar we actief zijn.

  Bij de verdere internationale expansie van Danaher is iedereen die betrokken is bij de import van gereguleerde goederen, technologie en diensten, verplicht om de desbetreffende voorschriften te kennen en na te leven. Hieronder vallen de im- en exportwetgeving, regelingen inzake technologie, de condities en bepalingen van exportvergunningen die mogelijk van toepassing zijn op het bedrijf of de faciliteit, en het eigen Danaher-beleid inzake im- en export.

  Exportvoorschriften 

  Alle medewerkers zijn verplicht de exportwetgeving na te leven. De exportwetgeving is van toepassing op de overdracht van goederen, diensten en technologie naar andere landen. Houd er rekening mee dat er ook exportvoorschriften gelden voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, zoals e-mail en webtoegang tot servers waarop zich technische gegevens kunnen bevinden die onder de exportwetgeving vallen. De Verenigde Staten hebben ook regels voor de overdracht van technische gegevens naar personen die zich wel in de VS bevinden maar geen Amerikaans staatsburger zijn.

  Importvoorschriften 

  Alle medewerkers zijn verplicht de importwetgeving na te leven. De importwetten zijn van toepassing op de invoer van goederen. Dergelijke wetten zorgen ervoor dat alleen toegestane goederen het invoerende land binnenkomen en dat op die goederen de juiste heffingen en rechten worden betaald. Dit betekent dat wij correcte informatie moeten aanleveren met betrekking tot de goederen, nomenclatuur, handelswaarde en het land van oorsprong van alle ingevoerde goederen.

  Export- en importvoorschriften

  Als u betrokken bent bij grensoverschrijdend goederenvervoer of grensoverschrijdende dienstverlening namens ons bedrijf of onze klanten, dan moet u aan deze wetten voldoen, ongeacht uw locatie. Als een Amerikaanse wet in tegenspraak is met een wet van een ander land, is mogelijk de Amerikaanse wet van toepassing. Overleg altijd met het Trade Compliance Team of de afdeling Legal voor advies.

  Antiwitwaswetgeving 

  Danaher houdt zich aan alle wet- en regelgeving die het witwassen van geld of het financieren van illegale activiteiten verbiedt. ‘Geld witwassen’ is een poging van personen of organisaties om de opbrengsten van illegale activiteiten te verbergen of om de bron van illegale middelen legitiem te laten lijken. Alle medewerkers moeten ervoor zorgen dat ze zakendoen met respectabele klanten, voor legitieme zakelijke doeleinden en met legitieme middelen. 

  Het is belangrijk dat we alle wetten en voorschriften kennen die bedoeld zijn om witwassen tegen te gaan. Dit betekent dat inkomende en uitgaande betalingen voor goederen en diensten alleen mogen verlopen via normale, goedgekeurde en gedocumenteerde betaalpraktijken. We moeten altijd goed opletten en ons gezond verstand gebruiken bij de omgang met ongebruikelijke klanttransacties. 

  Wees alert op ‘rode vlaggen’ zoals een verzoek van een potentiële klant of leverancier om cash betaald te worden of andere ongebruikelijke betalingsvoorwaarden. Vermoedt u witwaspraktijken? Meld dit dat meteen.

  Voor meer informatie:
  Importbeleid
  Exportbeleid