Mensenrechten

IN DIT DEEL:

  Wij respecteren de mensenrechten en waardigheid van iedereen en we steunen internationale inspanningen om de mensenrechten te verbeteren en te beschermen. 

  Wij houden ons aan alle van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot eerlijke arbeidsrelaties, vrijheid van vereniging, privacy, cao-overleg, immigratie, arbeidsuren, salaris en werktijden, evenals wetgeving tegen dwang- en kinderarbeid, discriminatie en mensensmokkel. Wij aanvaarden geen enkele vorm van misbruik van mensenrechten in onze activiteiten of logistieke keten. 

  Er is voor elk van ons een rol weggelegd om te voorkomen dat mensenrechten worden geschonden.

  • Ga met elk vermoeden of bewijs van schending van mensenrechten in onze activiteiten of die van onze zakenpartners naar uw manager of gebruik Speak Up!
  • Respect voor de menselijke waardigheid begint in onze dagelijkse omgang met elkaar en met onze klanten en partners. Aandacht voor diversiteit en inclusie en rekening houden met mensen met een handicap vallen hier ook onder. Wij doen ons best om de rechten en waardigheid te beschermen van iedereen met wie wij zakendoen. 

  Veelgestelde vragen

  Toen ik een bezoek bracht aan een nieuwe leverancier, zag ik dat er daar personeel rondliep dat wel erg jong leek. Toen ik daar vragen over stelde, kreeg ik geen duidelijk antwoord. Wat moet ik doen?

  U bent bang dat er mensenrechten worden geschonden en hebt dat aangekaart bij de leverancier. U heeft het juiste gedaan. De volgende stap is dat u het incident meldt bij de afdeling Legal. Mensenrechten zijn belangrijk voor ons. Elke vorm van schending, en kinderarbeid hoort daar ook bij, moet worden bestreden.

  Meer informatie over ons beleid