Eerlijke concurrentie

IN DIT DEEL:

  Wij geloven in eerlijke, vrije en open concurrentie. Wij blijven de concurrentie voor door hoogwaardige producten te bieden, en niet door onethisch gedrag of illegale praktijken. 

  In elk land waar wij actief zijn, zijn er wetten van toepassing op de relatie met concurrenten, leveranciers, distributeurs en klanten. De precieze wetgeving kan verschillen, maar wat altijd geldt is het principe van eerlijke concurrentie (ook wel antitrust-, monopolie- of mededingingswetgeving genoemd). De doelstelling blijft gelijk: ervoor zorgen dat markten efficiënt werken op basis van concurrerende prijzen, keuzevrijheid voor klanten en innovatie.

  Sectoroverleg

  Bijeenkomsten binnen de sector dienen een legitiem, nuttig doel. Deze bijeenkomsten zijn echter niet zonder risico. Er komen concurrenten bij elkaar die zaken van gezamenlijk belang kunnen bespreken en waarbij mogelijk de lijn van het toegestane wordt overschreden. Zelfs grapjes over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld over de marketing- of prijsstrategie, kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd of opgevat. 

  Op het moment dat een gesprek lijkt te gaan naar zaken die de vrije concurrentie kunnen beletten, moet u weigeren verder aan het gesprek deel te nemen, weggaan en bij Legal melden wat er is gebeurd.

  • Praat nooit met concurrenten over onze prijsstelling, afzetvolumes, klanten of afzetgebieden, ook niet terloops.
  • Praat nooit over het boycotten van bepaalde klanten, leveranciers of concurrenten.
  • Ga nooit akkoord met een concurrent die prijzen wil afspreken en maak nooit afspraken met een klant of concurrent om geen zaken te doen met andere bedrijven.
  • Overleg met Legal als u vragen hebt over de mededingingswetgeving.

  Meer informatie over ons beleid