Milieu en duurzaamheid

IN DIT DEEL:

  Danaher streeft ernaar de toepasselijke milieuwetten, milieuvoorschriften en vergunningseisen na te leven of zichzelf nog strengere eisen op te leggen. We gaan op een milieuvriendelijke manier te werk om het milieu te beschermen.

  Medewerkers die rechtstreeks werken met gereguleerde materialen hebben specifieke verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat die materialen worden gebruikt, bewaard, vervoerd en afgevoerd op een wettelijke, veilige en verantwoorde manier. Alle medewerkers dienen zich proactief op te stellen en uit te kijken naar manieren om verspilling tegen te gaan en efficiënter om te gaan met energie, water en natuurlijke hulpbronnen.

  Naast naleving van milieuvoorschriften hecht Danaher ook veel belang aan duurzaamheid in al onze activiteiten. Ons commitment voor milieubescherming en duurzaamheid omvat:

  • Continue verbetering van onze milieuprestaties en een zo groot mogelijke reductie van verspilling en van ons water- en energieverbruik
  • Preventie van verontreiniging
  • Integratie van verstandige milieupraktijken in onze bedrijfsvoering (o.m. bij onze inkoop en het ontwerpen van producten en onze test-, productie- en ondersteuningsprocessen)
  • Evaluatie van de milieu-impact bij het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, bij het selecteren van productiematerialen en voorafgaand aan de aanschaf, huur of verkoop van gebouwen