Respect op de werkvloer

IN DIT DEEL:
  Onze waarden beginnen bij onze mensen. Wij slagen wanneer wij altijd het beste team proberen te zijn - divers, innovatief en verantwoordelijk.

  Bij Danaher weten we dat succes afhankelijk is van het aantrekken en vasthouden van de beste medewerkers en het creëren van een werkomgeving waarin iedereen floreert en innoveert. Dit betekent dat we teams moeten samenstellen met mensen met allerlei verschillende achtergronden, perspectieven, talenten en ervaringen, en dat we die moeten helpen om zo goed mogelijk samen te werken, zonder bang te zijn voor intimidatie of discriminatie.  

  • Help mee aan een cultuur van respect, inclusie, waardigheid en eerlijkheid.

  • Verzet u tegen gedrag en opmerkingen die niet bij onze cultuur en waarden passen.

  • Als u een leidinggevende functie hebt, baseer uw beslissing om iemand aan te nemen dan op kwalificaties en legitieme zakelijke overwegingen.

  Danaher houdt zich aan alle van toepassing zijnde arbeids- en immigratiewetgeving, en we verwachten van onze medewerkers hetzelfde. Alle beslissingen omtrent arbeidsrelaties moeten, ongeacht geografische locatie, worden gebaseerd op functiegerelateerde kwalificaties, zonder te kijken naar beschermde zaken als ras, huidskleur, land van oorsprong, geloof, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, status als veteraan, seksuele geaardheid, genderidentiteit of welk ander wettelijk beschermd kenmerk dan ook.

  Diversiteit en inclusie

  We proberen de beste teams te creëren door altijd goed te kijken naar de unieke achtergronden, perspectieven, talenten en ervaringen van mensen. Op deze manier kunnen wij een grote verscheidenheid aan talenten aantrekken, even divers als de markten en klanten die wij bedienen. Wij creëren een inclusieve cultuur met respect voor het talent en kunnen van anderen.

  Danaher definieert diversiteit als alles wat ons uniek maakt en wat ons maakt tot wie we zijn, hoe we denken, onze werkethiek, waar we vandaan komen, onze ervaringen, hoe we eruitzien en hoe we onszelf identificeren. Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie.   

  Wij definiëren inclusie als het creëren van een cultuur en omgeving die open staan voor iedereen en respect heeft voor iedereen, en waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Binnen deze cultuur heeft elke medewerker het recht om zijn/haar unieke talenten te benutten en voelt iedereen zich welkom als waardevol lid van het team. Elke medewerker moet zijn of haar unieke talenten kunnen gebruiken, want dat is wat deze inclusieve cultuur in stand houdt.

  • Waardeer de input van anderen.
  • Ga in de schoenen van de andere persoon staan.
  • Luister naar de vele stemmen van onze klanten met al hun verschillende behoeften.
  • Draag bij aan een werkomgeving waarin nieuwe ideeën kunnen leiden tot innovatieve nieuwe technologieën en producten.
  • Deel de idealen van diversiteit en inclusie, en probeer zoveel mogelijk bij te leren en te verbeteren.

  Veelgestelde vragen

  Ik heb in mijn team een vacature die volgens mij niet geschikt is voor een alleenstaande ouder, want er komt veel reizen bij kijken. Dit is geen vooroordeel, maar gewoon een praktische overweging. Ben ik verplicht om sollicitatiegesprekken te houden met alleenstaande ouders, uit beleefdheid?

  U bent verplicht om alle kandidaten te laten komen die over de juiste kwalificaties voor de functie beschikken, los van elke persoonlijke mening of voorkeur. Als u op voorhand bepaalde veronderstellingen doet, dan loopt u het risico bepaalde eigen filters toe te passen die ingaan tegen onze principes en mogelijk onwettig zijn. Goede kandidaten negeren is erg onverstandig. Mogelijk mist u net die persoon die het meest geschikt is voor de baan.

  Een collega stuurt e-mails met moppen en kwetsende opmerkingen over bepaalde nationaliteiten. Ik voel me daar niet goed bij en meestal verwijder ik ze. Niemand zegt er iets over. Moet ik iets doen?

  Ja, iedereen is verantwoordelijk voor de instandhouding van onze cultuur van respect. U moet uw manager en/of Human Resources op de hoogte brengen of een van de daarvoor bestemde kanalen gebruiken (zie hierboven).

  Intimidatie en pesterij

  Wat precies onder intimidatie wordt verstaan, kan van land tot land verschillen. Volgens de Gedragscode van Danaher is intimidatie elk ongewenst gedrag ten opzichte van anderen dat resulteert in een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat intimidatie niet alleen fysiek kan zijn maar ook mondeling of schriftelijk, en niet alleen van persoon tot persoon maar ook via andere kanalen zoals e-mail. Intimidatie hoeft niet per se seksueel getint te zijn.

  Onder mogelijk beledigend gedrag valt ook seksuele toenadering, racistische of negatieve opmerkingen of grapjes over zaken als ras, geloof, afkomst of seksuele geaardheid.

  Dergelijk gedrag wordt niet geaccepteerd, ook al is het gedrag mogelijk niet wettelijk verboden volgens de lokale wetgeving van het land waarin het gedrag plaatsvindt.

  Veelgestelde vragen

  Laatst, tijdens een zakenreis, vroeg een collega steeds of ik meeging om iets te drinken en kreeg ik continu opmerkingen over mijn uiterlijk. Ik voelde me daar niet goed bij. Ik heb gezegd dat hij dat niet meer moest doen, maar hij stopte niet. We waren niet op kantoor en het was ‘na kantooruren’. Daarom wist ik niet goed wat ik moest doen.

  Wij toleren dit gedrag absoluut niet, niet tijdens kantooruren en in geen enkele werkgerelateerde situatie, waaronder een zakenreis. U doet er verstandig aan om tegen die collega te zeggen dat hij moet ophouden (maar een medewerker is daar niet toe verplicht). Het maakt niet uit of u het al dan niet tegen die collega zegt, maar neem sowieso contact op met een van de hierboven beschreven kanalen om het gedrag te bespreken en hulp te krijgen. Dit zorgt ervoor dat passende maatregelen worden getroffen wanneer er gedrag wordt vastgesteld dat niet past bij onze cultuur en verwachtingen. Meld het probleem via een van de kanalen daarvoor (zie hierboven).

  Ik hoor net dat een goede vriend en collega wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en dat er een onderzoek wordt gestart. Ik kan nauwelijks geloven dat het waar is. Het lijkt mij alleen maar redelijk dat ik die vriend waarschuw zodat hij zichzelf kan verdedigen. Vrienden vertellen zoiets toch tegen elkaar?

  U mag die vriend niet waarschuwen dat er een onderzoek aankomt. Er zal direct een grondig onderzoek worden gehouden. Het gaat hier om een ernstige zaak en het is belangrijk dat het onderzoek op geen enkele manier wordt gehinderd. Uw vriend waarschuwen kan het onderzoek in gevaar brengen.

  Meer informatie over ons beleid

  Does this behavior qualify as harassment? As a friend, do you have a responsibility to inform him?

  Kennis toepassen

  Kennis toepassen

  De zakenreis
  Collega wordt beschuldigd
  X

  Valt dit onder intimidatie en pesterij?

  Tijdens een zakenreis vraagt een collega constant of u meegaat om iets te drinken. U krijgt opmerkingen over uw uiterlijk, waar u een onprettig gevoel van krijgt. U vraagt of uw collega op wil houden, maar het stopt niet. Het gebeurt allemaal ‘na kantooruren’, dus niet op kantoor.

  X

  Goed

  Dergelijk gedrag is onacceptabel, niet alleen tijdens kantooruren maar in geen enkele werkgerelateerde situatie, waaronder een zakenreis. Zeg tegen die collega dat dergelijk gedrag ongepast is en moet ophouden, en meld het probleem via een van de kanalen daarvoor (zie hierboven).

  X

  Fout

  Dergelijk gedrag is onacceptabel, niet alleen tijdens kantooruren maar in geen enkele werkgerelateerde situatie, waaronder een zakenreis. Zeg tegen die collega dat dergelijk gedrag ongepast is en moet ophouden, en meld het probleem via een van de kanalen daarvoor (zie hierboven).

  X

  Is het uw taak, als vriend, om die collega te waarschuwen?

  U hoort dat een goede vriend en collega wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en dat er een onderzoek wordt gestart. U kunt het nauwelijks geloven en vindt dat u die vriend moet waarschuwen zodat hij zichzelf kan verdedigen.

  X

  Goed

  U mag hem in geen geval waarschuwen dat er een onderzoek aankomt. Uw vriend krijgt gelegenheid om op de beschuldigingen te reageren en al het mogelijke wordt gedaan om een eerlijk en onpartijdig onderzoek te voeren. Een beschuldiging van seksuele intimidatie is een ernstige zaak met implicaties voor de persoon in kwestie en voor Danaher. Uw vriend waarschuwen kan het onderzoek in gevaar brengen.

  X

  Fout

  U mag hem in geen geval waarschuwen dat er een onderzoek aankomt. Uw vriend krijgt gelegenheid om op de beschuldigingen te reageren en al het mogelijke wordt gedaan om een eerlijk en onpartijdig onderzoek te voeren. Een beschuldiging van seksuele intimidatie is een ernstige zaak met implicaties voor de persoon in kwestie en voor Danaher. Uw vriend waarschuwen kan het onderzoek in gevaar brengen.