Veiligheid en gezondheid

IN DIT DEEL:

  We willen onze medewerkers, en iedereen die onze faciliteiten bezoekt, een veilige en gezonde omgeving bieden. Veiligheid en gezondheid is een taak voor iedereen. Zorg voor elkaar, werk samen en zorg ervoor dat onze activiteiten veilig verlopen. Bent u bang dat bepaalde zaken in uw werkomgeving niet helemaal veilig zijn, laat dan van u horen.

  • Zorg er ook voor dat iets na verloop van tijd nog steeds veilig is. Ga proactief te werk en help bij het voorkomen van werkongevallen, niet alleen binnen de Danaher-faciliteiten maar ook in het veld.

  • Zorg ervoor dat u de nood- en veiligheidsprocedures van uw werkplek kent.

  • Zorg ervoor dat u geen enkele veiligheidsvoorziening of -maatregel omzeilt.

  • Zorg ervoor dat u het beleid van uw bedrijfsonderdeel met betrekking tot rijden en reizen kent wanneer u voor het bedrijf op reis moet.

  • Zorg ervoor dat uw functioneren in werktijd voor Danaher niet wordt beïnvloed door alcohol, drugs of medicatie, al dan niet op recept. Matige consumptie van alcoholische dranken is alleen toegestaan tijdens een door het bedrijf gesponsord evenement.

  • Zorg ervoor dat aannemers, klanten en andere partijen waarmee we samenwerken onze veiligheidsprocedures ook kennen en volgen.

  Raakt u gewond tijdens het werk, geef dit dan meteen door aan uw manager, hoe klein de verwonding ook is. Denk nooit dat iemand anders het wel gemeld zal hebben.

  Geweld op de werkvloer

  Voor geweld is er bij Danaher geen plaats. Bij ons wordt in geen geval geaccepteerd:

  • Het fysiek of verbaal bedreigen of intimideren van anderen, op geen enkel moment en om geen enkele reden.

  • Vandalisme, brandstichting of andere criminele activiteiten.

  • Het bezitten van wapens op faciliteiten van Danaher, tenzij uitdrukkelijk door het bedrijf en de wet toegestaan.

  Veelgestelde vragen

  Ik heb dingen gezien in mijn omgeving die volgens mij niet veilig zijn. Bij wie moet ik dit melden? Ik ben nieuw hier en wil geen ‘onruststoker’ zijn.

  Bespreek uw probleem met uw manager of meld het aan de EHS-manager van uw bedrijf. Mogelijk zijn er goede redenen voor de situatie die u is opgevallen. Onthoud vooral dat vragen stellen over veiligheid bij Danaher nooit wordt beschouwd als onrust veroorzaken. Integendeel, het getuigt van verantwoordelijkheid. Als de kwestie volgens u niet afdoende wordt afgehandeld nadat u uw manager hebt geïnformeerd, gebruik dan Speak Up! of één van de andere kanalen die in de Gedragscode vermeld staan.

  Ik heb een collega die onder invloed lijkt te zijn van drugs. Ik ben bang dat ze een probleem voor de veiligheid is en zichzelf of anderen in gevaar brengt. Wat moet ik doen?

  Uw zorgen zijn terecht. Als u vreest voor de veiligheid, praat dan meteen met uw manager. Iedereen die op de werkvloer niet goed kan functioneren als gevolg van alcohol, drugs of medicijnen, al dan niet wettelijk verkregen, kan een veiligheidsrisico zijn. Onmiddellijke maatregelen zijn noodzakelijk om dit probleem aan te pakken.

  Meer informatie over ons beleid