Bescherming van gegevens

IN DIT DEEL:

  Wij hechten veel belang aan een cultuur die de privacy van onze medewerkers, klanten en relaties beschermt. Wij moeten de persoonsgegevens die ze ons toevertrouwen zorgvuldig behandelen en deze persoonsgegevens goed beschermen.

  Privacywetgeving bepaalt hoe wij persoonsgegevens mogen verzamelen, bewaren, gebruiken, delen, overdragen, beschermen en verwijderen, en we moeten deze regels naleven overal waar wij actief zijn. De gegevens die wij verzamelen, gebruiken en bewaren van onze medewerkers, klanten en relaties (waaronder mede begrepen derden, channel partners en leveranciers) zijn vertrouwelijk en mogen nooit worden gedeeld met personen of partijen die daar het recht niet toe hebben. Bovendien mogen de gegevens uitsluitend worden gebruikt om legitieme zakelijke redenen. Hoe wij persoonsgegevens van klanten en medewerkers verzamelen, gebruiken en bewaren, moet tevens worden aangegeven in onze privacygerelateerde communicatie richting klanten en medewerkers.

  • Zorg ervoor dat persoonsgegevens veilig en up-to-date blijven.

  • Verzamel, benader, gebruik en bewaar persoonsgegevens alleen voor legitieme zakelijke doeleinden.

  • Houd u bij het werken met persoonsgegevens aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming en ons eigen privacybeleid.

  • Gebruik veilige tools om persoonsgegevens te delen met personen binnen en buiten Danaher, en houd de toegang beperkt tot personen die daar het recht toe hebben.

  • Wanneer wij voor diensten een beroep doen op derden, moeten deze worden verplicht om de privacyvoorschriften na te leven met betrekking tot de persoonsgegevens die wij met hen delen.

  Als u denkt dat er persoonsgegevens zijn gebruikt op een manier die strijdig is met onze regels, meld dit dan onmiddellijk aan uw manager, de Privacy Leader of de afdeling Legal, of gebruik Speak Up!

  Veelgestelde vragen

  Om tijd te besparen gebruiken we een open SharePoint-systeem met daarin bepaalde personeelszaken.  We hebben de link alleen gegeven aan mensen die toegang moeten hebben tot die gegevens, maar eigenlijk is die data toegankelijk voor iedereen die ernaar zoekt. Ik wil niemand in de problemen brengen, maar eigenlijk denk ik dat het niet klopt dat gegevens over en van medewerkers en andere gevoelige gegevens zomaar toegankelijk zijn voor iedereen. Wat moet ik doen?

  Het is een zaak van iedereen om gegevens vertrouwelijk te behandelen en veilig te houden. Meld dit meteen aan uw Privacy Leader of de afdeling Legal, of gebruik Speak Up!, zodat dit gevaar effectief kan worden aangepakt en uw team de juiste oplossing aangereikt krijgt om correct om te gaan met persoonsgegevens van medewerkers en andere gevoelige gegevens.