Wet- en regelgeving in de zorg

IN DIT DEEL:

   Danaher houdt zich aan alle wettelijke voorschriften betreffende de ontwikkeling, productie, distributie, marketing, aanbesteding, verkoop en promotie van onze medische producten. Wij streven altijd naar open, constructieve en professionele relaties met regelgevende instanties met betrekking tot beleid en informatie-uitwisseling.

  Verplichtingen voor medische technologie

  Sommige Danaher-bedrijven produceren en verkopen medische apparatuur en andere producten waarvoor de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) strenge regels heeft opgesteld (in andere landen hebben soortgelijke instanties mogelijk hetzelfde gedaan).

  Voor deze producten geldt een lange en complexe lijst kwaliteits- en veiligheidseisen. Niet-naleving van deze lijst kan significante gevolgen hebben. Zorg er altijd voor dat medische technologische producten exact voldoen aan alle van toepassing zijnde regels en voorschriften.

  Productkwaliteit en -veiligheid

  Afnemers van onze medische producten rekenen op de toonaangevende veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van Danaher. Wij zijn allemaal samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten. Zelf spreken wij onze leveranciers en distributeurs ook aan op de kwaliteit van de producten en diensten die zij ons bieden.

  Als u een probleem vaststelt met de kwaliteit van onze medische producten, dan is het uw plicht om hiermee onmiddellijk naar de klantenservice of klachtenafdeling van het bedrijfsonderdeel in kwestie te gaan.

  Promotieactiviteiten

  We houden ons aan strenge voorschriften bij onze promotieactiviteiten en onze educatieve en commerciële relatie met zorgprofessionals. Wij promoten onze medische producten uitsluitend op basis van hun goedgekeurde labels en we verkopen onze producten op basis van nauwkeurige en correcte communicatie.

  Alle informatie die wij van anderen krijgen over onze medische producten moeten een getrouwe en evenwichtige afspiegeling geven en worden ondersteund door gegevens en relevante ervaring. Alle materialen die worden gemaakt om onze producten te promoten moeten worden gecontroleerd en goedgekeurd via de geëigende kanalen.

  Wij vragen voor onze medische producten altijd de juiste vergunningen aan. Aangezien vergunningen voor elk land anders zijn, volgen we de specifieke eisen die in dat land van toepassing zijn op de marketing, verkoop en promotie van onze producten.

  Klinisch onderzoek

  Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, de privacy en het welzijn van de patiënten die vrijwillig deelnemen aan onze klinische onderzoeken. Wij houden ons bij al onze onderzoeksprogramma’s wereldwijd aan alle wettelijke verplichtingen en de hoogste ethische, wetenschappelijke en medische normen.

  Meer informatie over ons beleid