Relaties met de overheid

IN DIT DEEL:

  Zakendoen met de overheid betekent vaak dat er speciale regels gelden met betrekking rond aanbestedingen. Zo kunnen er specifieke eisen worden gesteld aan het indienen van een bod, aan de facturering en boekhouding, en beperkingen wat betreft de bedrijven waarmee we samenwerken.

  Houd u altijd aan de volgende basisprincipes, ongeacht de wetgeving op uw specifieke locatie:

  • Neem bij uw deelname aan aanbestedingen van de overheid altijd de hoogste mate van integriteit en eerlijkheid in acht.

  • Probeer geen overheidsaanbestedingen te winnen of de eisen bij een aanbesteding te beïnvloeden door iets van waarde aan te bieden aan een overheidsmedewerker of familie of kennissen van een overheidsmedewerker.

  • Probeer nooit informatie te verkrijgen om Danaher bij een overheidsaanbesteding voorsprong te bezorgen op de concurrentie.

  • Wees altijd correct in alle mondelinge en schriftelijke communicatie met overheidsfunctionarissen en overheidsinstellingen.

  • Houd de verplichte administratie bij.

  • Houd u strikt aan alle voorwaarden van overheidscontracten. Vervang afgesproken goederen en diensten niet zomaar door iets anders en wijk niet af van de eisen zonder schriftelijke toestemming.

  • Neem met eventuele vragen contact op met Legal.

  Als u namens Danaher zaken probeert te doen met de overheid of als u verantwoordelijk bent voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in het kader van een overheidscontract, dan is het uw verantwoordelijkheid alle wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op overheidsaanbestedingen.

  Veelgestelde vragen

  De technisch manager van een staatsziekenhuis wil onze allernieuwste technologie zien. Hij betaalt voor zijn eigen vlucht en hotel, maar wij moeten wel zorgen voor administratieve ondersteuning en het vervoer ter plaatse. Ook verwacht hij van ons dat wij voor een leuk avondprogramma zorgen. Klopt dit allemaal wel?

  Het gaat hier om een medewerker van een staatsziekenhuis. De technisch manager is dus een overheidsmedewerker. U kunt ondersteuning geven bij bezoekjes van medewerkers van overheden en staatsbedrijven aan onze kantoren en vestigingen, maar enkel en alleen als alle punten op voorhand worden goedgekeurd door Legal. Verder is het toegestaan om de voordelen van onze producten of technologie onder de aandacht te brengen en te laten zien aan overheidsmedewerkers met beslissingsbevoegdheid of mogelijke partners. U mag deze personen echter niet proberen te beïnvloeden door persoonlijke voordeeltjes aan te bieden. Bespreek de situatie met Legal voordat u iets doet.

  Meer informatie over ons beleid

  Medewerking aan onderzoeken

  Verleen altijd uw medewerking aan de autoriteiten als u een verzoek krijgt om informatie of bij een inspectie. Vertel altijd de waarheid wanneer u antwoordt op vragen van de overheid. Misleid niemand, werk niemand tegen en verberg, vernietig of wijzig documenten niet.

  Breng Legal op de hoogte wanneer er een verzoek om informatie of een bezoekaanvraag komt van een overheidsinstantie buiten de normale routine om.