Geschenken en entertainment

IN DIT DEEL:

  Het uitwisselen van relatiegeschenken of deelnemen aan entertainment maakt deel uit van de normale gang van zaken in het bedrijfsleven. Soms is een goed bedoeld cadeau echter ongepast en in strijd met ons beleid of de wet.

  Bij Danaher mogen medewerkers alleen geschenken en entertainment met een bescheiden waarde uitwisselen in het kader van de normale goede samenwerking en niet om de ander te beïnvloeden. Wij nemen geen geschenken of entertainment aan als het de bedoeling is om een beslissing te beïnvloeden of in ruil voor een contract, diensten of vertrouwelijke informatie.

  Bij het uitwisselen van geschenken en entertainment moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:

  • Geschenken en entertainment moeten bescheiden van waarde en niet frequent zijn.

  • Geschenken en entertainment mogen het zakelijk oordeel van de ontvanger niet (lijken te) beïnvloeden.

  • Er moet altijd een redelijk zakelijk doel zijn.

  • Zorg altijd voor een correcte administratie rond geschenken en entertainment, geheel conform de aard van de transactie.

  De volgende praktijken zijn in geen geval geoorloofd:

  • Het geven of aannemen van geschenken of entertainment bij een aanbesteding.

  • Het geven of aannemen van overdreven geschenken of entertainment of het veelvuldig geven of aannemen van geschenken of entertainment.

  • Het geven of aannemen van geschenken of cash of aan cash gelijkgestelde middelen (cadeaubonnen e.d.).

  • Het geven of aannemen van geschenken of entertainment die tot gênante situaties kunnen leiden of die een negatieve impact hebben op de reputatie van Danaher of uw eigen reputatie.

  • Elk geschenk of elke vorm van entertainment die in strijd is met het beleid van de organisatie van de ontvanger.

  • Het geven van geschenken, voordelen of entertainment van wat voor aard dan ook aan een overheidsfunctionaris.

  Geschenken en entertainment – overheidsfunctionarissen

  Bij de omgang met overheidsfunctionarissen moet extra zorgvuldigheid worden betracht. Voor het geven van geschenken en entertainment aan overheidsfunctionarissen (medewerkers van staatsbedrijven vallen daar ook onder) gelden complexe regels. Wat wel is toegestaan bij commerciële klanten, is mogelijk verboden als het om overheden gaat. 

  • Het is niet toegestaan om overheidsfunctionarissen geschenken of entertainment aan te bieden.

  • Elk verzoek om betaling dat een medewerker van een overheidsfunctionaris ontvangt, anders dan voor legitieme belastingen of heffingen, moet onmiddellijk worden gemeld aan de afdeling Legal.

  • Neem met eventuele vragen onmiddellijk contact op met Legal.

  Niet vergeten: In veel landen waar wij actief zijn, vallen zorgverleners en ziekenhuispersoneel ook onder overheidsfuncties.

  Veelgestelde vragen

  Een leverancier biedt mij twee tickets aan voor een musical. Hij gaat zelf niet mee, maar ik mag iemand meenemen van hem. Die tickets zijn waarschijnlijk duur. Mag ik ze aannemen?

  Omdat de leverancier zelf niet meegaat, worden de tickets niet als entertainment beschouwd maar als geschenk. U hebt toestemming van uw manager nodig, die u zal adviseren in lijn met het beleid van Danaher en het Danaher-bedrijf.

  Voor meer informatie: Ons beleid rond geschenken en entertainment op Danaher Connect