Eerlijkheid en de relatie met leveranciers

IN DIT DEEL:
  Luisteren is een eerste vereiste om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Luisteren naar de stem van de klant is belangrijk om zijn of haar behoeften te leren kennen en superieure kwaliteit te bieden.

  Onze leveranciers en partners zijn belangrijk voor ons succes. Om een omgeving te creëren waarin iedereen graag met ons wil samenwerken, moet duidelijk zijn dat iedereen correct wordt behandeld in ethische en wettelijke zin. Dit betekent dat we nooit misbruik mogen maken van anderen door manipulatie, geheimhouding, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van feiten of andere oneerlijke praktijken.

  • Regel uw inkoop en selecteer partners op basis van concrete behoeften, kwaliteit, service, prijs, voorwaarden en andere relevantie condities. Neem met betrekking tot leveranciers beslissingen die in het belang zijn van Danaher, niet in uw persoonlijk belang of om uzelf of een familielid een voordeeltje te bezorgen.

  • Bescherm onze vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgeheimen zo nodig met een geheimhoudingsovereenkomst. Zorg er ook voor dat alle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens die een leverancier aan Danaher bezorgt, goed worden beschermd.

  • Let altijd goed op of u geen dingen ziet gebeuren die erop wijzen dat onze partners bepaalde wet- en regelgeving overtreden (omkoping, corruptie, milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en veiligheid). Als u vragen hebt bij bepaalde handelingen van een leverancier, praat dan met uw manager.

  Wij doen alleen zaken met leveranciers die zich aan de wettelijke voorschriften houden en aan onze normen voldoen, waaronder die met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu, en veiligheid en gezondheid. Wat wij verwachten van onze leveranciers, staat beschreven in de Danaher Supplier Code of Conduct.

  Veelgestelde vragen

  Een medewerker van één van onze leveranciers zegt dat hij er wel voor kan zorgen dat wij een contract krijgen bij een bepaalde klant. Volgens mij willen ze een van de bazen van die klant rijkelijk belonen met leuke reisjes en ander fraais. Moet ik hier iets aan doen?

  Ja. Wij willen geen contracten binnenhalen op een onoorbare manier of door omkoping. We zullen onze relatie met de leverancier moeten bekijken en nagaan of het gedrag van deze persoon niet representatief is voor de hele gang van zaken bij die leverancier. Ook moeten we de klant meteen laten weten dat deze leverancier niet in opdracht van ons handelt. U moet met deze situatie onmiddellijk aankloppen bij de afdeling Legal.

  Voor meer informatie:
  Onze gedragscode voor leveranciers
  Ons anticorruptiebeleid