Gebruik van bedrijfsmiddelen

IN DIT DEEL:

  We hebben allemaal de plicht om zorg te dragen voor onze bedrijfsmiddelen. We moeten onze bedrijfsmiddelen beschermen tegen verlies, schade, diefstal, verspilling en onrechtmatig gebruik. Elke digitale communicatie via systemen van het bedrijf of via door het bedrijf beheerde tools kan vertrouwelijk zijn.

  De bedrijfsmiddelen van Danaher omvatten fysieke eigendommen, faciliteiten, installaties, voertuigen, voorraad en verbruiksartikelen, maar ook zakelijke kansen, financiële middelen, intellectuele eigendom, vertrouwelijke informatie, bestanden, documenten, computersystemen en data.

  • Zonder toestemming van de juiste persoon is het niet toegestaan onze bedrijfsmiddelen weg te geven of te verkopen.
  • Gebruik uitsluitend geautoriseerde software, apparaten en procedures.
  • E-mail, onze computersystemen en de data daarop worden beschouwd als bedrijfseigendom. Bij het gebruik van bedrijfsmiddelen mag u geen specifieke verwachtingen hebben met betrekking tot uw persoonlijke privacy. Danaher heeft de plicht maatregelen te treffen om onze bedrijfsmiddelen te beschermen.
  • Beperkt persoonlijk gebruik van telefoons, internet, e-mail en instant messaging is toegestaan zolang dit gebruik u niet belet in uw werk, het zakelijk gebruik van de systemen niet hindert en niet in strijd is met het beleid van Danaher.

  Hogere leidinggevenden op 'officer'-niveau zijn de enige medewerkers die documenten mogen tekenen of gezag mogen uitoefenen namens Danaher Corporation (of anderen het recht daartoe verlenen). In uw specifieke bedrijf zijn de tekenbevoegdheid en bevoegdheden rond uitgaven ook beperkt en toegewezen aan specifieke functies of personen. Het is niet toegestaan om deze processen te omzeilen.  

  Als u niet goed weet of u een document mag ondertekenen of een bepaalde actie mag ondernemen namens het Bedrijf of zijn dochterondernemingen, doe dan niets zolang u niet precies weet hoever u mag gaan of totdat u toestemming hebt gekregen van de juiste persoon.

  Veelgestelde vragen

  Ik heb een eigen bedrijfje voor online-wenskaarten, waar ik me vooral in het weekend mee bezig houd. Stel nu dat ik op mijn werk even snel lunch, mag ik dan in de rest van de pauze mijn computer van Danaher gebruiken om nieuwe bestellingen af te handelen?

  Nee. Ons beleid verbiedt het gebruik van onze computersystemen voor ander werk dan voor Danaher. Voor uw eigen bedrijf thuis mag u alleen uw eigen computer en systemen gebruiken.

  Cybersecurity

  We gebruiken steeds meer devices (laptops, tablets, mobiele telefoons) en computersystemen voor onze bedrijfsvoering en communicatie. Er is voor iedereen een taak weggelegd om onze gegevens en computersystemen te beschermen tegen onbedoeld of opzettelijk misbruik, sabotage, uitschakelen of ongeoorloofd gebruik van onze computersystemen en data.

  • Houd u altijd aan ons beleid en onze procedures die bedoeld zijn om onze systemen, applicaties, netwerken en bedrijfsmiddelen te beschermen tegen aanvallen, schade of ongeoorloofde toegang.
  • Volg ons Think. Protect. Secure. Together.-principe, bij het gebruik van onze computersystemen en data.
  • Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord nooit aan iemand anders.
  • Let op misbruik door middel van ‘phishing’ of andere praktijken die erop gericht zijn gevoelige persoons- of bedrijfsgegevens te achterhalen.
  • Open nooit verdachte links in e-mailberichten, ook al kent u de bron.

  Voor meer informatie: Ons beleid rond informatiebeveiliging