Administratie en financiële verslaglegging

IN DIT DEEL:
  Kaizen, oftewel continue verbetering, is een manier om behoeften van klanten in te vullen op een manier die het algemeen belang dient. We leggen de lat hoog voor elkaar.

  Beleggers, overheidsfunctionarissen en anderen vertrouwen erop dat onze boeken en administratie correct zijn. Correcte informatie is essentieel binnen ons bedrijf om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.  

  Medewerkers met een financiële of boekhoudkundige functie of een functie die van invloed is op de productkwaliteit, hebben op dit gebied een bijzondere verantwoordelijkheid. Maar wij zijn allemaal samen betrokken bij het vastleggen van onze bedrijfsresultaten en het bijhouden van administratieve gegevens. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de gegevens die we vastleggen voor Danaher volledig, correct en duidelijk zijn.

  Wij hebben de verplichting onze medewerking te verlenen aan audits, onderzoeken en verzoeken om informatie van officiële instanties. Daarom moeten wij onze gegevens bewaren in overeenstemming met ons beleid, altijd alle informatie doorgeven die wordt opgevraagd en ons onthouden van het aanpassen of verwijderen van informatie die wordt opgevraagd.

  • Zorg ervoor dat al onze bedrijfsgegevens, zoals boekhoudgegevens, onkostendeclaraties en timesheets, duidelijk en volledig zijn, en een getrouwe afspiegeling zijn van de transactie in kwestie.

  • Registreer geen valse omzetcijfers of leveringen, antidateer niet, gebruik geen te hoge of te lage cijfers en stel niet uit wat nu moet gebeuren.

  • Zorg ervoor dat alle technische gegevens of kwaliteit- en productiegerelateerde gegevens nauwkeurig zijn. Vervalsing en misleiding zijn niet toegestaan.

  • Houd geen middelen buiten de boeken, leg geen ‘zwarte kas’ aan.

  • Medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen van de boekhouding en verslagen van Danaher Corporation hebben de plicht ervoor te zorgen dat deze gegevens volledig zijn en geen valse of misleidende informatie bevatten.

  • Oefen nooit druk uit op externe accountants die onze boeken controleren of op interne medewerkers die controles houden.

  Documentbeheer en bewaarplicht

  Gegevens moeten worden bewaard zolang als nodig voor zakelijke doeleinden of zolang dit wettelijk verplicht is. Documenten mogen alleen worden vernietigd in overeenstemming met het gegevensbeheerbeleid van uw bedrijf en nooit in reactie op of voorafgaand aan een onderzoek, rechtszaak of audit. 

  Als u opdracht krijgt om bepaalde informatie te bewaren, mag u geen relevante gegevens wijzigen of verwijderen. Neem contact op met Legal als u vragen hebt over het vernietigen van informatie.

  Veelgestelde vragen

  Mijn manager heeft me gevraagd om een deal die nog niet helemaal rond is, alvast op te nemen in de kwartaalcijfers. Zo halen we ons doel. Alleen wordt het contract pas definitief afgesloten als dit kwartaal al voorbij is. Moet ik doen wat zij vraagt?

  Nee. Alle baten en lasten moeten worden geboekt in de periode zelf. Omzet te vroeg boeken komt neer op bedrog of fraude. Bespreek de kwestie met uw manager. Als u dat niet graag doet, gebruik dan Speak Up! of een van de andere kanalen die in de Gedragscode vermeld staan.

  Meer informatie over ons beleid