Externe communicatie

IN DIT DEEL:

    Danaher streeft ernaar duidelijke en nauwkeurige gegevens te bezorgen aan de media, financiële analisten en het publiek. Enerzijds is dit een wettelijke verplichting, anderzijds zorgt dit ervoor dat onze aandeelhouders, potentiële beleggers en toezichthouders het vertrouwen in ons behouden. En dat is dan weer goed voor onze reputatie. Daarom is het belangrijk dat alleen speciaal aangestelde medewerkers in het openbaar uitlatingen doen namens Danaher.

    • Als u een telefoontje of verzoek om informatie krijgt van iemand van de pers of van een financieel analist, noteer dan alle gegevens en overleg eerst met Corporate Communications of Investor Relations van Danaher voordat u antwoord geeft.
    • Geef in elke communicatie die openbaar kan worden nooit de indruk dat u namens Danaher spreekt, als u daar niet specifiek toe gemachtigd bent door de juiste persoon binnen Danaher Corporation.
    • Vraag toestemming aan Danaher Corporate Communications voordat u iets zegt in het openbaar, een artikel schrijft voor vakbladen of deelneemt aan andere vormen van openbare communicatie en daarbij iets wilt zeggen namens Danaher.

    Meer informatie over ons beleid