Gebruik van informatie

IN DIT DEEL:

  Ongeoorloofde verspreiding van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie en/of handelsgeheimen kan ten koste gaan van onze concurrentiepositie. Danaher kan hierdoor in moeilijkheden komen of de relatie met klanten en partners kan schade oplopen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met dergelijke informatie. Hierna volgen enkele voorbeelden van dergelijke gegevens:

  • Omzetcijfers (als totaal of productgerelateerd)
  • Klantenlijsten
  • Prijzen van producten en kosten
  • Persoonsgegevens van medewerkers, klanten en leveranciers
  • Technische gegevens van onze systemen, producten en productieprocessen  
  • Onze bedrijfsstrategie
  • Plannen voor de introductie van nieuwe producten

  Medewerkers moeten de volgende zaken in acht nemen:

  • Vertrouwelijke informatie mag alleen worden gebruikt en verspreid voor legitieme zakelijke doeleinden.

  • Vertrouwelijke informatie moet worden voorzien van een indicatie die aangeeft hoe de gegevens moeten worden behandeld, verspreid en vernietigd.

  • Wachtwoorden mogen niet worden gedeeld en onze IT-systemen mogen niet worden gebruikt door andere personen zoals familie en vrienden.

  • Zonder nadrukkelijke toestemming van de juiste persoon en passende geheimhoudingsovereenkomst mag informatie niet worden doorgegeven aan derden. Neem bij twijfel contact op met uw manager of Legal.

  • Bespreek vertrouwelijke informatie nooit in openbare gelegenheden waar andere personen u kunnen horen. Laat vertrouwelijke informatie of computers, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten waarop vertrouwelijke informatie staat, nooit ergens liggen waar diefstal of inzage door andere personen niet uit te sluiten valt.

  Deze verplichtingen blijven ook na stopzetting van uw arbeidsovereenkomst met Danaher bestaan. Wanneer u bij Danaher vertrekt, mag u geen vertrouwelijke informatie van Danaher openbaar maken of gebruiken. U moet alle kopieën van materiaal of apparaten die vertrouwelijke informatie van Danaher bevatten terugbezorgen.

  Intellectuele eigendom

  Onder intellectuele eigendom verstaan we alle uitvindingen, ideeën, merken en originele werken die concurrentievoordeel kunnen opleveren in de markt. Het zijn deze zaken die onze toonaangevende innovatie mogelijk maken en die we goed afgeschermd moeten houden van onze concurrenten. Ongeoorloofde openbaarmaking of misbruik tijdens of na uw arbeidsovereenkomst bij Danaher kan schadelijk zijn voor het Bedrijf of onze klanten. Alle medewerkers die intellectuele eigendom produceren moeten zich strikt houden aan het beleid en de processen van het Danaher-bedrijf met betrekking tot het identificeren en beschermen van die intellectuele eigendom.

  Derden vertrouwen ons hun vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie toe en het is dan ook belangrijk dat wij die informatie met de grootste zorgvuldigheid behandelen. Vertrouwelijke informatie van derden mag uitsluitend worden gebruikt volgens de voorwaarden van een geldige licentie of ander wettelijk gebruiksrecht. 

  Neem met eventuele vragen over het gebruik van bedrijfseigen informatie of intellectuele eigendom contact op met de afdeling Legal.

  Veelgestelde vragen

  Bij mijn werkzaamheden gebruik ik vaak allerlei vertrouwelijke informatie van het Bedrijf. Ik heb een strakke deadline en ik wil in het weekend doorwerken. Mag ik mijn eigen laptop thuis gebruiken om te werken aan vertrouwelijke informatie?

  U mag vertrouwelijke informatie van het Bedrijf alleen opslaan op een door het Bedrijf ter beschikking gesteld(e) laptop, mobiel apparaat of draagbaar opslagapparaat (flashdrive) voorzien van passende veiligheidsvoorzieningen ter bescherming van onze vertrouwelijke informatie.  Het downloaden, bewerken of benaderen van vertrouwelijke informatie van het Bedrijf op een apparaat dat niet door het Bedrijf ter beschikking is gesteld, houdt een risico in voor uzelf en voor het Bedrijf (diefstal of verlies van gegevens). Bovendien is een en ander in strijd met het Danaher-beleid inzake informatiebeveiliging (Danaher Information Security Policy). 

  Voor meer informatie:
  Ons beleid rond intellectuele eigendom
  Ons beleid rond informatiebeveiliging

  Voorkennis

  Tijdens uw werk kunt u kennis nemen van materiële, niet-openbare informatie over Danaher of andere openbaar verhandelde bedrijven. Het gebruik van deze informatie om daar persoonlijk voordeel uit te halen of het delen van deze informatie met anderen is oneerlijk ten opzichte van andere beleggers en bovendien verboden.

  • Koop of verkoop nooit aandelen, obligaties, opties of andere effecten van een beursgenoteerd bedrijf, waaronder Danaher, op basis van , informatie.

  • Geef geen materiële, niet-openbare informatie door aan anderen (‘handel met voorkennis’).

  • Zaken die onder materiële, niet-openbare informatie kunnen vallen:

   • Nieuws over fusies, overnames of afstotingen.
   • Een gepland(e) aanbod of verkoop van effecten van het bedrijf.
   • Belangrijke gerechtelijke stappen of rechtszaken waarbij het bedrijf betrokken is.
   • Belangrijke veranderingen in het management.
   • Een belangrijk contract dat is binnengehaald of een bestaand contract dat is geannuleerd.
   • De introductie van belangrijke nieuwe producten, technologie of diensten, of belangrijke ontwikkelingen rond bestaande producten, technologieën of diensten.
  • Bovendien geldt voor bepaalde medewerkers een zogeheten ‘blackout period’, wat wil zeggen dat ze gedurende een bepaalde tijd niet mogen handelen in effecten van Danaher. Voordat zij de handel in effecten-Danaher mogen hervatten, moet er mogelijk eerst een ‘preclearance’ plaatsvinden.

  • Neem contact op met Legal als u wilt weten of bepaalde informatie als ‘materieel’ en ‘niet-openbaar’ kan worden beschouwd. 

  Veelgestelde vragen

  Mijn manager heeft me gevraagd om financieel materiaal op te stellen rond een overname die Danaher overweegt. De informatie is vertrouwelijk en nog niet openbaar. Op basis van de informatie die ik heb gezien, denk ik dat het aandeel van het overgenomen bedrijf snel zal stijgen zodra het nieuws bekend wordt gemaakt. Ik weet dat ik geen aandelen mag kopen van het bedrijf dat we willen overnemen, maar mag ik het niet aan mijn broer vertellen? Hij is toch geen ‘insider’?

  Nee. U mag het nieuws aan niemand anders doorgeven, want het is vertrouwelijk. De informatie is bovendien mogelijk materiële, niet-openbare informatie, waarvan het doorgeven aan anderen beschouwd kan worden als handel met voorkennis, wat ingaat tegen ons beleid en bovendien verboden is.

  Meer informatie over ons beleid