Uw verantwoordelijkheid

IN DIT DEEL:

  U hebt ten opzichte van uzelf en ten opzichte van andere medewerkers en het hele Bedrijf de plicht om op een legale en ethisch verantwoorde manier te werk te gaan.

  Leer onze Gedragscode en ons beleid kennen en let met name goed op alles wat specifiek betrekking heeft op uw functie. Twijfelt u aan uw verantwoordelijkheden, of weet u niet goed wat u moet doen, praat dan met uw manager of een van de andere personen die in de Gedragscode vermeld staan, onder meer in het hoofdstuk ‘Laat u horen – Speak Up!’ en in de Danaher Escalation Policy.

  Houd onze Gedragscode hoog. Vermoedt u dat er dingen gebeuren die strijdig zijn met onze Gedragscode, laat dit dan weten. Negeren maakt het alleen maar erger.

  Door u te laten horen helpt u ons bij het aanpakken van problemen die schade kunnen berokkenen aan andere personen of aan het Bedrijf.

  Extra verantwoordelijkheden van leidinggevenden bij Danaher

  Bent u een leider of manager, dan hebt u extra verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat onze hoge ethische normen worden nageleefd:

  • U hebt een voorbeeldfunctie en bent een rolmodel voor ethisch gedrag.

  • U bent een aanspreekpunt voor andere mensen. Communiceer met medewerkers en partners over hoe de Gedragscode van toepassing is op het dagelijks werk en zorg ervoor dat iedereen het belang onderkent van onze ethiek en naleving van de regels ('compliance').

  • Creëer een omgeving waarin medewerkers duidelijk weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en waarin ze niet bang hoeven te zijn om bepaalde praktijken in vraag te stellen.

  • Kijk bij het aannemen, evalueren en belonen van medewerkers altijd naar onze ethiek en compliance.

  Veelgestelde vragen

  Ik ben manager. Als ik iets zie gebeuren wat niet door de beugel kan maar niet onder mijn verantwoordelijkheid valt, moet ik dit dan toch melden? Ik hou me er liever buiten.

  U bent in principe verantwoordelijk voor de medewerkers die onder uw toezicht staan, maar wij verwachten van alle medewerkers – en zeker van leidinggevenden – dat ze elk ongepast gedrag melden waarvan ze kennis hebben genomen. De beste aanpak is dat u eerst praat met de manager die wel verantwoordelijk is voor het onderdeel waar het probleem zich voordoet. Als dit niet werkt of niet haalbaar is, benader dan een van de andere personen die in de Gedragscode vermeld staan. Onthoud goed dat het een probleem is van ons allemaal als er iets verkeerd loopt bij Danaher.