Onze normen

IN DIT DEEL:
  Groeien door integriteit maakt ons trots op ons succes, maar vooral ook trots op hoe we dat succes bereiken.

  Deze nieuwe Gedragscode komt in de plaats van onze eerdere Gedragsnormen.  We hebben de vorm en inhoud gewijzigd en gestroomlijnd om alle informatie up-to-date te houden, in lijn met best practices, en relevant voor de uitdagingen waar wij nu als bedrijf voor staan. Verder hebben we een aantal verduidelijkingen aangebracht om van deze Gedragscode een nuttige en praktische handleiding te maken voor al onze medewerkers.

  Sommige dingen zijn anders, sommige dingen zijn gelijk gebleven. Onze kernwaarden en ons streven naar hoge ethische normen blijven onveranderd. In de gehele nieuwe Gedragscode staan links naar ons beleid, met meer details en specifieke informatie dan in de Gedragscode zelf.

  Bedrijfsdocumenten, opleidingsmateriaal en beleidsdocumenten worden aangepast aan de nieuwe Gedragscode (de "Gedragscode"). De Gedragscode en Gedragsnormen zijn inwisselbaar (zolang niet alle documenten zijn bijgewerkt).

  Ken onze Gedragscode

  Welkom bij onze Gedragscode.

  Ieder van ons komt wel eens voor moeilijke beslissingen te staan. Danaher biedt hulp. We kunnen vertrouwen op elkaar, op onze leidinggevenden en op specialisten, organisatiebreed. Maar wat we vooral ook niet mogen vergeten is dat we onze kernwaarden hebben als kader voor al onze beslissingen. (In deze Gedragscode wordt met “Danaher” of het “Bedrijf” steeds Danaher Corporation bedoeld en alle bedrijven en directe en indirecte dochterondernemingen die onder Danaher vallen.

  De Gedragscode is bedoeld om ons te helpen bij het toepassen van onze kernwaarden, ons beleid en alle desbetreffende wet- en regelgeving, en op basis daarvan tot de beste beslissingen te komen voor onszelf, onze collega’s en klanten en Danaher in zijn geheel.

  De Gedragscode kan natuurlijk niet ingaan op elke specifieke situatie die zich kan voordoen. Als u meer informatie of hulp nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met de diverse personen en kanalen die in de Gedragscode worden genoemd. Meer specifieke regels voor bepaalde onderwerpen zijn ook te vinden op Danaher Connect.

  Onze Gedragscode geldt overal en bij alles wat we doen. Medewerkers worden verondersteld zich te houden aan de formele verplichtingen van de Gedragscode, de desbetreffende wet- en regelgeving en het beleid van het Bedrijf. Als er een conflict ontstaat tussen onze Gedragscode en de wetten, gebruiken of praktijken in een bepaalde regio, dient u te overleggen met uw manager of de afdeling Legal om de beste aanpak te bepalen.

  Voor wie is onze Gedragscode bedoeld?

  Onze Gedragscode geldt voor alle medewerkers van Danaher en, indien zij handelen namens Danaher, alle bestuurders van Danaher Corporation of een directe of indirecte dochteronderneming daarvan.

  We verwachten ook dat iedereen die namens ons optreedt, zich zal gedragen op een manier die aansluit op onze Gedragscode en andere regels. Hiermee bedoelen we onze leveranciers, channel partners, consultants, onafhankelijke aannemers, logistieke dienstverleners en (andere) zakenpartners. Als een partner zich niet aan onze Gedragscode blijkt te houden of bepaalde contractuele verplichtingen niet nakomt, kunnen hier maatregelen tegen worden getroffen.