Vragen stellen en meldingen doen

IN DIT DEEL:

  Iedereen moet een bijdrage leveren, willen wij onze hoge normen op het gebied van ethiek en integriteit kunnen handhaven. Als u denkt dat er wetten worden overtreden of dat onze Gedragscode en regels niet worden nageleefd, laat u dan horen. Het is niet nodig dat u precies op de hoogte bent van alle feiten. Als u ook maar een vermoeden hebt van onwettig of onethisch gedrag, of als u een vraag hebt, dan hebt u verschillende opties:

  • Bespreek het probleem met uw manager.

  • Praat met iemand anders uit het management, Human Resources of de afdeling Legal of Internal Audit.

  • U kunt altijd een beroep doen op Speak Up! (www.danaherintegrity.com)

  Door vragen te stellen of problemen te melden helpt u Danaher bij het bereiken van de hoogste normen wat ethiek en compliance betreft, en werkt u mee aan ons toekomstig succes.

  Dit zijn enkele andere belangrijke punten om rekening mee te houden bij het melden van problemen:

  • Geen enkele medewerker mag een overtreding melden aan iemand die zelf bij de overtreding betrokken is.

  • Als u een bedenking uit en het probleem niet wordt opgelost, moet u de kwestie via een ander kanaal naar voren brengen.

  Laat u horen – Speak Up!

  Het Speak Up!-callcenter werkt onafhankelijk van Danaher en wordt bemand door externe specialisten op het gebied van ethiek en compliance. Via Speak Up! worden uw vragen vertrouwelijk behandeld. U kunt hulp vragen en mogelijke overtredingen van de Gedragscode of andere regels en voorschriften melden. Speak Up! is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar Wanneer u contact opneemt met Speak Up!, zal de persoon aan de andere kant van de lijn naar u luisteren, zo nodig vragen stellen en vervolgens een beknopt rapport opstellen. Deze samenvatting gaat naar Danaher voor verdere evaluatie en eventuele actie. U kunt ook een klacht indienen of een vraag stellen langs elektronische weg. Ga hiervoor naar www.danaherintegrity.com

  Indien toegestaan volgens de plaatselijke wet, kunt u anoniem contact opnemen. Als u anoniem blijft, weet Danaher echter niet wie er gebeld heeft of wie Speak Up! heeft gebruikt. Geef zoveel mogelijk details (wie, wat, wanneer en waar, bijvoorbeeld). Mogelijk heeft Danaher aanvullende informatie van u nodig. Daarom krijgt uw melding een nummer toegewezen, met daarbij het verzoek om later terug te bellen om eventuele verdere vragen te beantwoorden.

  Geheimhouding

  Alle informatie die u doorgeeft via Speak Up! of via ander kanaal, wordt vertrouwelijk behandeld. Als nader onderzoek nodig is, kan informatie worden gedeeld met personen die deze informatie absoluut nodig hebben in het kader van dat onderzoek. Danaher kan wettelijk verplicht zijn om bepaalde activiteiten aan te geven.

  Geen represailles

  Represailles tegen mensen die naar eer en geweten een probleem melden of die aan een onderzoek deelnemen, worden niet getolereerd. Als u vindt dat u het slachtoffer bent geworden van represailles, of als u getuige bent geweest van represailles tegen iemand, meld dit dan aan het management of gebruik een van de kanalen die in de Gedragscode vermeld staan.

  Het naar eer en geweten doen van een melding wil zeggen dat u alle informatie doorgeeft waarover u beschikt en dat uw melding oprecht is, ongeacht of het verdere onderzoek al dan niet onjuist handelen aan het licht brengt.

  Veelgestelde vragen

  Drie maanden geleden heb ik Speak Up! gebruikt, anoniem. Ik was bang dat mijn manager een contract had gegund aan het bedrijf van een vriend van hem. Het werd onderzocht en ik begrijp dat er maatregelen werden getroffen. Sinds die tijd praten anderemedewerkers niet meer tegen mij en word ik niet meer ge-cc'd bij belangrijke berichten. Dit belemmert mijn functioneren. Ik heb het idee dat collega's weten dat ik die melding heb gedaan en dat ze mij zo willen treffen. Kan dat? Wat moet ik doen?

  Dit valt inderdaad onder ongeoorloofde represailles. Als u het gesprek hierover niet graag aangaat met uw manager, gebruik dan Speak Up! of een van de andere kanalen die in de Gedragscode staan. Er zal een grondig onderzoek plaatsvinden om uit te zoeken waarom uw collega's zich zo gedragen. Als uit het onderzoek blijkt dat zij dit inderdaad doen naar aanleiding van uw melding, dan worden passende maatregelen getroffen.

  Verantwoording en discipline

  Als onze Gedragscode of beleidsregels of bepaalde wet- en regelgeving worden overtreden, worden passende disciplinaire maatregelen getroffen, tot en met stopzetting van de arbeidsrelatie aan toe, overeenkomstig de desbetreffende wetgeving. Bepaalde handelingen kunnen ook leiden tot strafrechtelijke maatregelen, boetes of vervolging.