Ethiek en naleving van regels bij Danaher

IN DIT DEEL:

    De Gedragscode van Danaher heeft de steun van de volledige raad van bestuur van Danaher. De raad van bestuur houdt toezicht op de ethiek en compliance bij Danaher. 

    Het Ethics and Compliance Team heeft onder meer de taak om de Gedragscode toe te passen en te interpreteren, om de intake van vragen via Speak Up! en het daarop volgende onderzoek in goede banen te leiden, om opleidingen uit te werken en aan te bieden met betrekking tot ethiek en compliance, en om te helpen bij het ontwerp en de implementatie van preventieve maatregelen gericht op compliance. 

    Het Danaher Ethics and Compliance Team wordt aangestuurd door de Chief Ethics and Compliance Officer, die rechtstreeks rapporteert aan de Danaher Corporation General Counsel. De General Counsel heeft rechtstreeks toegang tot de raad van bestuur en de desbetreffende bestuurscommissies en brengt daar verslag aan uit. Bij de toepassing van de Gedragscode werkt het Ethics and Compliance Team nauw samen met andere functiegebieden op Corporate-, Platform- en Operating Company-niveau, zoals Legal, Human Resources, Internal Audit, Finance en andere afdelingen die belangrijk zijn voor onze compliance.