Slotwoord

We willen u bedanken voor het lezen van onze nieuwe Gedragscode. We hopen dat u er een antwoord in vindt op uw eventuele vragen of wanneer u, vanuit het oogpunt van ethiek en compliance, wordt geconfronteerd met moeilijke beslissingen.

Vergeet nooit dat er altijd mensen klaarstaan om u te helpen. In de Gedragscode staat bij wie u kunt aankloppen. Mocht u vragen hebben over een specifiek onderwerp of suggesties hebben voor verbetering, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bedankt,

Brian Ellis
Senior Vice President & General Counsel