Kansainvälinen kauppa

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä kauppalakeja, kuten tuonti- ja vientivalvonnan sääntöjä, sanktio-ohjeita, boikottien vastaisia lakeja ja rahanpesun vastaisia lakeja. Jokainen meistä on vastuussa siitä, että noudatamme kauppalakeja ja määräyksiä kaikissa kohdemaissamme.

  Danaherin jatkaessa laajentumistaan maailmanlaajuisesti, tuotteiden, tekniikan ja palvelujen maahantuonnin ja vientivalvonnan parissa työskentelevillä on velvollisuus ymmärtää ja noudattaa sovellettavia säännöksiä. Tähän kuuluvat tuonti- ja vientilait, teknologian valvontasuunnitelmat, vientilisenssiluvan ehdot ja varaukset, jotka voivat koskea liiketoimintaa tai laitosta sekä Danaherin tuonti- ja vientitapahtumaperiaatteita.

  Vientisäännökset

  Jokainen kollega on vastuussa vientilakien noudattamisesta. Tavaran, palvelun ja teknologian siirto toiseen jäsenvaltioon on vientivalvonnan lakien alaista. Huomaa, että vientivalvonta ohjaa monenlaista kansallisten rajojen yli tapahtuvaa tietojenvaihtoa, kuten sähköpostiliikennettä ja verkkoyhteyksiä eri palvelimiin, jotka voivat sisältää vientisäädeltyä teknistä tietoa. Yhdysvallat valvoo myös tiettyjen vientisäädeltyjen teknisten tietojen lähettämistä Yhdysvaltojen ulkopuolisille henkilöille Yhdysvalloissa.

  Tuontisäännökset

  Jokainen kollega on vastuussa tuontilakien noudattamisesta. Tuontia koskevat lait ja määräykset koskevat tavaroiden maahantuontia. Tässä lainsäädännössä varmistetaan, että maahan saapuu vain hyväksyttäviä tavaroita, ja että näistä tavaroista maksetaan oikea määrä tulleja ja veroja. Meidän on ylläpidettävä tarkkoja tietoja mm. kaikkien maahantuotujen tavaroiden hyödykkeistä, nimikkeistöstä, kaupallisesta arvosta ja alkuperämaasta.

  Vienti- ja tuontisäännökset

  Jos osallistut tavaroiden tai palveluiden siirtämiseen yli kansallisten rajojen yrityksemme tai asiakkaidemme puolesta, sinun on noudatettava näitä lakeja riippumatta sijaintimaastasi. Jos Yhdysvaltain laki on ristiriidassa paikallisen kauppalainsäädännön kanssa, Yhdysvaltain lainsäädäntö voi olla voimassa. Kysy asianmukainen ohje kauppaneuvotteluryhmältä tai lakiasiainosastolta.

  Rahanpesun vastaiset lait

  Danaher noudattaa kaikkia lakeja, jotka kieltävät rahanpesun tai rahoituksen laittomiin tarkoituksiin. ”Rahanpesu” on prosessi, jolla henkilöt tai ryhmät yrittävät salata laittoman toiminnan tuottoja tai yrittää saada laittomien varojensa lähteet näyttämään laillisilta. Kaikkien kollegoiden on varmistettava, että he harjoittavat liiketoimintaa hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, osallistuvat vain laillisiin liiketoimiin ja käsittelevät vain laillisia varoja.

  On tärkeää, että tunnemme kaikki rahanpesun estämistä koskevat lait ja määräykset ja noudatamme niitä. Meidän on maksettava tavaroita ja palveluita koskevat maksut vain hyväksyttyjä ja dokumentoituja maksukäytäntöjä käyttäen. Meidän on oltava valppaina ja käytettävä harkintakykyä, kun käsittelemme epätavallisia transaktioita.

  Ole varuillasi mahdollisten ”varoituslippujen” varalta. Tällaisia voivat olla mahdollisten asiakkaiden tai toimittajien pyynnör käteismaksusta tai muista epätavallisista maksuehdoista. Jos epäilet rahanpesua, käytä Speak Up! -palvelua ja ilmoita siitä.

  Lisätietoja:
  Tuontiohjeet
  Vientiohjeet