Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Me Danaherillä pyrimme täyttämään tai ylittämään sovellettavan ympäristölainsäädännön määräykset ja lupavaatimukset ja käytämme ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä ympäristönsuojelun varmistamiseksi.

  Kollegoilla, jotka työskentelevät välittömässä yhteydessä säänneltyihin materiaaleihin, on erityisiä velvoitteita niiden laillisen, turvallisen ja vastuullisen käytön, varastoinnin, kuljetuksen ja hävittämisen varmistamiseksi. Kaikkien kollegoiden on oltava proaktiivisia ja etsittävä tapoja, joilla voimme vähentää jätettä ja hyödyntää energiaa, vettä ja luonnonvaroja tehokkaammin.

  Ympäristövastuun lisäksi Danaher on sitoutunut kestävään toimintaan kaikissa toiminnoissamme. Sitoutumiseemme ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen sisältyy:

  • Ympäristötehokkuuden jatkuva parantaminen sekä jätteen, veden kulutuksen ja energian käytön minimointi,

  • Saasteiden ehkäisy,

  • Hyvien ympäristökäytäntöjen sisällyttäminen liiketoiminnan käytäntöihimme, mukaan lukien hankintoihin, tuotesuunnitteluun, testaukseen, valmistukseen ja tukeen, sekä

  • Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen uusien tuotteiden tai prosessien kehittämisessä, tuotantomateriaalien valinnassa sekä ennen kiinteistöjen ostoa, vuokrausta tai myyntiä.