Lahjonnan ja korruption vastustaminen

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Toimi aina rehellisesti. Älä koskaan tarjoa tai hyväksy lahjuksia keneltäkään, mukaan lukien . Muista: olemme vastuussa omien toimintojemme lisäksi myös kaikkien Danaheria edustavien kolmansien osapuolten, kuten jakelijoiden, myyntiedustajien, edustajien, konsulttien ja logistiikkatoimittajien toiminnasta.

  Joissain maissa laki määrää ylimääräisiä rangaistuksia valtion viranomaisten lahjomisesta. Meidän kannaltamme asia on yksinkertainen: lahjuksen tarjoaminen tai hyväksyminen milloin tahansa on aina väärin.

  • Älä anna tai hyväksy , takaisinmaksusitoumuksia tai mitään muuta asiatonta maksua.
  • Älä maksa . Jos sinulta pyydetään sellaista, ilmoita pyynnöstä lakiasiainosastolle.
  • Pidä tarkasti kirjaa maksuista, jotta ne voidaan kuvata ja dokumentoida rehellisesti.
  • Muista korruption ja lahjonnan vastaiset ohjeemme, kun valitset meille palveluja tarjoavia kolmansia osapuolia. Ole valppaana ja seuraa heidän käyttäytymistään.
  • Muista, että lahjuksen tai muun laittoman toiminnan ilmoittamatta jättäminen voi olla jo itsessään sääntöjen vastaista.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Sain luvan palkata konsultin auttamaan meitä saamaan tarvittavat paikalliset luvat uudelle hankkeelle. He pyysivät 40 000 dollarin panttia ”auttamaan prosessin vauhdittamisessa”. Pitäisikö minun hyväksyä tämä?

  Ei. Ennen kuin lähestyt konsulttia, sinun on neuvoteltava lakiasiainosaston kanssa tai käyttää Speak Up! -palvelua. Meidän on tiedettävä ennen minkään maksun maksamista, miten rahat käytetään. Danaherin on huolehdittava siitä, että näitä rahoja ei käytetä lahjuksina tai mihinkään muuhun asiattomaan tarkoitukseen. 

  Työskentelen maassa, jossa on yleisesti tiedossa olevia suuria ongelmia korruption kanssa. Tiimini tarvitsee valtion omistuksessa olevan yrityksen hyväksynnän, ennen kuin voimme tehdä sopimuksen tärkeän laitteiston ensisijaisen toimittajan kanssa. Suunnitelmissamme on maksaa useiden valtio-omisteisen yrityksen työntekijöiden ja heidän puolisoidensa matka Yhdysvaltoihin viikon ajaksi osallistumaan yhtä kokouspäivää ja sitä seuraavaa ostos- ja nähtävyysmatkailua varten. Näitä työntekijöitä ei pidetä paikallisen lain mukaan valtion viranomaisina. Tuleeko minun saada etukäteen hyväksyntä?

  Kyllä, ja sinun on tarkistettava tilanne lakiasiainosaston kanssa. Yhdysvaltojen ulkomaisen korruptiorekisterilain (FCPA) ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjonnan vastaisten lakien sekä muiden maiden samankaltaisten lakien mukaiset viranomaisen määritelmät voivat olla laajempia kuin paikalliset lait, joten ne voivat sisältää myös valtion omistamat yhtiöt. Jos näin on, ehdotettua työntekijöiden tai heidän puolisoidensa matkaa ei hyväksytä.

  Lisätietoja: Danaherin korruption vastaiset ohjeet