Kunnioitus työpaikalla

TÄSSÄ OSIOSSA:
  Arvomme pohjautuvat ihmisiimme. Onnistumme, kun olemme mahdollisimman hyvä tiimi: monipuolinen, innovatiivinen ja vastuullinen.

  Me Danaherilla ymmärrämme, että menestys vaatii erinomaisten kollegoiden houkuttelemista, suhteiden ylläpitämistä heihin sekä menestyksen ja innovatiivisuuden mahdollistavan työympäristön luomista. Rakennamme tiimejä, joissa näkyvät eri taustat, näkökulmat, lahjakkuudet ja kokemukset. Autamme niitä toimimaan ilman pelkoa asiattomasta häirinnästä tai syrjinnästä.  

  • Tee oma osasi ja auta kunnioitusta, osallisuutta, ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta edistävän yrityskulttuurin säilymistä.

  • Tee selväksi, että et hyväksy kulttuurimme ja arvojemme vastaista käytöstä ja kommentteja.

  • Jos olet johtoasemassa, tee kaikki rekrytointipäätökset pätevyyden tai liiketoimintaan perustuvien seikkojen pohjalta.

  Danaher noudattaa kaikkia sovellettavia työ- ja maahanmuuttolakeja ja odotamme, että kaikki kollegat tekevät samoin. Maantieteellisestä sijainnista riippumatta kaikkien rekrytointipäätösten on perustuttava tehtävään liittyviin pätevyyksiin riippumatta suojatuista ominaisuuksista, kuten rodusta, ihonväristä, kansallisesta alkuperästä, uskonnosta, sukupuolesta, iästä, siviilisäädystä, vammaisuudesta, veteraanitilasta, kansalaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoleen perustuvasta identiteetistä tai muista lailla suojeltavista ominaisuuksista.

  Moniarvoisuus ja toisten huomioiminen

  Rakennamme parhaat tiimit etsimällä monipuolisia, ainutlaatuisia taustoja, näkökulmia, kykyjä ja osaamista. Tämä antaa meille mahdollisuuden houkutella kykyjä, jotka ovat yhtä monipuolisia kuin markkinamme ja asiakkaamme. Kunnioittamalla toisten kykyjä ja osaamista luomme osallistavan kulttuurin.

  Danaher määrittelee moninaisuuden kattamaan kaiken meissä olevan ainutlaatuisen, joka tekee meistä meidät, kuten miten ajattelemme, millainen on työmoraalimme, mistä olemme peräisin, millaiset ovat kokemuksemme, miltä näytämme ja miten identifioidumme. Emme tee syrjintää lailla suojattujen ominaisuuksien perusteella. 

  Osallisuus on prosessi, jolla luomme avointa, kunnioittavaa ja kaikki hyväksyvää kulttuuria ja ympäristöä. Tässä kulttuurissa jokaisella kollegalla on valtuudet hyödyntää ainutlaatuista osaamistaan, voi kokea olevansa mukana ja tunnustetaan arvokkaaksi tiimin jäseneksi. Jokainen kollega voi kokea voivansa käyttää ainutlaatuisia kykyjään ja panostaan. Tämä auttaa rakentamaan ja ylläpitämään osallistavaa kulttuuriamme.

  • Arvosta toisten panosta.
  • Aseta itsesi toisen asemaan.
  • Kuuntele asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan edustavia eri ääniä.
  • Auta luomaan työympäristö, jossa tuoreet ideat ohjaavat innovatiivisia teknologioita ja uusia tuotteita.
  • Sitoudu monimuotoisuuden ja osallisuuden ihanteisiin sekä oppimaan, kehittymään ja pyrkimään parempaan.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Arvioni mukaan tiimissäni auki oleva tehtävä ei ole sopiva yksinhuoltajalle, koska tehtävään liittyy paljon matkustamista. Kyse ei ole ennakkoluuloista vaan käytännöllisyydestä. Onko minun velvollisuuteni haastatella myös yksinhuoltajahakijat tasavertaisesti?

  Sinulla on velvollisuus haastatella kaikki hakijat, joiden pätevyys täyttää työn vaatimukset. Et voi tehdä päätöksiä henkilökohtaisen mielipiteen tai mieltymyksen perusteella. Oletusten tekeminen voi edustaa henkilökohtaista suodatinta, joka voi rikkoa periaatteitamme ja olla jopa lainvastainen. Yhtä tärkeää on se, että asiallisesti pätevän henkilön haastattelun laiminlyönti voi johtaa epäonnistumiseen parhaan ja pätevimmän henkilön valinnassa.

  Kollegani lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät vitsejä ja tiettyjä kansallisuuksia koskevia halventavia kommentteja. Minusta tuntuu epämukavalta ja yleensä poistan ne. Kukaan muu ei ole puhunut niistä. Pitäisikö minun tehdä jotain?

  Kyllä. Jokaisella on rooli arvostavan kulttuurimme säilyttämisessä. Ilmoita esimiehellesi tai HR:ään tai käytä yllä kuvattuja resursseja.

  Häirintä

  Häirinnän määritelmät laissa voivat poiketa maasta toiseen. Danaherin säännöt määrittelevät "häirinnän" sisältävän ei-toivottua käyttäytymistä toista henkilöä kohtaan, mikä luo uhkaavan, vihamielisen tai loukkaavan työympäristön. On tärkeää huomata, että häirintä voi olla fyysistä, puhuttua, visuaalista tai kirjoitettua, viestitty henkilökohtaisesti tai muulla tavalla, kuten sähköpostilla. Häirinnän ei tarvitse olla luonteeltaan seksuaalista.

  Mahdollisesti loukkaavaa käyttäytymistä ovat seksuaalinen lähentely, rasistiset loukkaukset tai negatiiviset kommentit tai vitsit rodusta, uskonnosta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vastaavasta.  

  Emme salli tällaista käytöstä, riippumatta siitä onko se laitonta tapahtuman kohdemaan lainsäädännön mukaan.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Työmatkalla kollega pyysi minua jatkuvasti ulos drinkille ja kommentoi ulkoasuani tavalla, joka sai oloni epämukavaksi. Pyysin häntä lopettamaan, mutta hän ei lopettanut. Emme olleet työpaikalla ja tapahtuma oli ilta-aikaan, joten en tiennyt, mitä minun pitäisi tehdä.

  Emme salli tällaista käytöstä työaikoina tai niiden ulkopuolella työhön liittyvässä tilanteessa kuten työmatkoilla. On hyvä käskeä kollegaa lopettamaan, vaikka se ei olekaan velvollisuutesi. Riippumatta siitä haluatko puhua asiasta kollegallesi suoraan, sinun tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuihin kanaviin käytöksestä ilmoittamiseksi ja avun saamiseksi. Näin saat nopeasti apua kulttuurimme ja odotustemme kanssa ristiriidassa olevan käytöksen kanssa. Ilmoita käytöksestä yllä olevia kanavia käyttäen.

  Sain tietää, että hyvää ystävääni ja kollegaani syytetään seksuaalisesta häirinnästä ja että tutkinta on käynnistetty. En voi uskoa, että se on totta. Mielestäni on oikein, jos varoitan häntä, jotta hän voi puolustaa itseään. Eikö velvollisuuteni ole kertoa hänelle ystävänä?

  Et saa varoittaa ystävääsi tutkinnasta. Teemme täsmällisen ja kattavan tutkimuksen. Tällaiset syytökset ovat vakavia, eikä tutkimusta saa vaarantaa. Ystävääsi varoittaminen voi vaarantaa tutkimuksen.

  Lisätietoja eri politiikoistamme

  Does this behavior qualify as harassment? As a friend, do you have a responsibility to inform him?

  Sovella tietojasi

  Tutustu alla oleviin tilanteisiin ja valitse toimintatapa

  Työmatka
  Syytetty kollega
  X

  Onko kyseessä häirintä?

  Liikematkalla kollegasi pyytää sinua jatkuvasti drinkille ja kommentoi ulkonäköäsi tavalla, joka saa sinut tuntemaan olosi epämukavaksi. Pyydät häntä lopettamaan, mutta tuloksetta. Tämä tapahtuu työaikojen ulkopuolella, muualla kuin työpaikalla.

  X

  Oikein

  Tällainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää työaikana, sen jälkeen tai muussa työhön liittyvässä tilanteessa, kuten liikematkoilla. Kerro kollegallesi, että tällaiset toimet ovat sopimattomia ja ne on lopetettava, ja ilmoita ongelmasta jotain edellä kuvatuista kanavista käyttäen.

  X

  Väärin

  Tällainen käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää työaikana, sen jälkeen tai muussa työhön liittyvässä tilanteessa, kuten liikematkoilla. Kerro kollegallesi, että tällaiset toimet ovat sopimattomia ja ne on lopetettava, ja ilmoita ongelmasta jotain edellä kuvatuista kanavista käyttäen.

  X

  Onko velvollisuutesi ystävänä kertoa hänelle tilanteesta?

  Sait juuri tietää, että hyvää ystävääsi ja kollegaasi syytetään seksuaalisesta häirinnästä ja että tutkinta on käynnistetty. Et voi uskoa, että se on totta. Mielestäsi on oikein, jos varoitat häntä, jotta hän voi puolustaa itseään.

  X

  Oikein

  Älä missään tapauksessa varoita häntä tutkinnasta. Ystäväsi saa tilaisuuden vastata väitteisiin ja teemme kaikki ponnistelut oikeudenmukaisen ja puolueettoman tutkinnan suorittamiseksi. Sukupuolisen häirinnän väite on erittäin vakava asia, joka vaikuttaa yksilöön ja Danaheriin. Ystäväsi varoittaminen voi vaarantaa tutkinnan.

  X

  Väärin

  Älä missään tapauksessa varoita häntä tutkinnasta. Ystäväsi saa tilaisuuden vastata väitteisiin ja teemme kaikki ponnistelut oikeudenmukaisen ja puolueettoman tutkinnan suorittamiseksi. Sukupuolisen häirinnän väite on erittäin vakava asia, joka vaikuttaa yksilöön ja Danaheriin. Ystäväsi varoittaminen voi vaarantaa tutkinnan.