Tietosuoja

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Olemme sitoutuneet yrityskulttuuriin, joka suojaa kollegoidemme, asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme yksityisyyttä. Meidän on aina käsiteltävä heidän henkilökohtaisia tietojaan huolella ja suojattava meille luovutetut henkilötiedot.

  Tietosuojan lainsäädäntö määrittää, miten voimme kerätä, tallentaa, käyttää, jakaa, siirtää, suojata ja hävittää henkilötietoja. Meidän on noudatettava näitä lakisääteisiä vaatimuksia kaikkialla, missä toimimme. Tietoja, jotka keräämme, käytämme ja tallennamme kollegoistamme, asiakkaistamme ja liikekumppaneistamme (mukaan lukien kolmannet osapuolet, kanavakumppanit ja jälleenmyyjät), ovat yrityssalaisuuden alaisia, eikä niitä saa jakaa henkilöiden tai osapuolten kanssa, joilla ei ole asianmukaista lupaa, eikä niitä saa käyttää mihinkään muuhun kuin lailliseen liiketoimintaan. Tavat, joilla keräämme, käytämme ja tallennamme asiakkaiden ja kollegojen henkilötietoja, on ilmaistava myös asiakkaillemme ja kollegoillemme näkyvissä tietosuojaselosteissa.

  • Pidä henkilötiedot turvassa ja täsmällisenä.

  • Kerää, käsittele, käytä ja säilytä henkilötietoja vain laillisiin liiketoiminnan tarkoituksiin.

  • Noudata voimassa olevia tietosuojalakeja, tietosuojakäytäntöjä ja tietosuojaselosteita, kun työskentelet henkilötietojen kanssa.

  • Käytä tietoturvallisia välineitä henkilökohtaisten tietojen jakamiseen yksittäisten henkilöiden kanssa Danaherin sisällä tai ulkopuolella ja rajoita pääsy vain valtuutetuille henkilöille.

  • Kun käytämme kolmansien osapuolten palveluita, palveluntuottajien on sitouduttava säilyttämään yksityisyyden suojan jakamiemme henkilötietojen osalta.

  Jos uskot, että henkilötietoja on käytetty ohjeidemme vastaisesti, ilmoita asiasta esimiehelle, tietosuojajohtajalle tai lakiasiainosastolle tai käytä Speak Up! -palvelua.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Olemme käyttäneet avointa SharePoint-instanssia hallitaksemme yrityksemme koko henkilöstöön liittyviä tapauksia nopeammin. Jaoimme linkin vain ihmisille, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin, mutta se on saatavilla kaikille sitä hakeville. En halua aiheuttaa ongelmia kenellekään, mutta mielestäni ei ole oikein, että kollegojen henkilötiedot ja arkaluonteiset tiedot ovat kaikkien nähtävillä. Mitä teen?

  Luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suoja on kaikkien vastuulla. Ilmoita välittömästi tietosuojajohtajalle, lakiasiainosastolle tai käytä Speak Up! -palvelua, jotta riski voidaan lieventää ja voimme tarjota oikean ratkaisun tiimillesi kollegojen henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen hallinnointiin.