Terveydenhuollon lainsäädäntö ja asetukset

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Danaher noudattaa kaikkia lääketieteellisten tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen, jakeluun, markkinointiin, julkisiin hankintoihin, myyntiin ja myynninedistämiseen liittyviä lakeja ja asetuksia. Olemme myös sitoutuneet ylläpitämään avointa, rakentavaa ja ammatillista suhdetta sääntelyviranomaisten kanssa sääntelyyn ja toimituksiin liittyen.

  Lääketeknologian vaatimustenmukaisuus

  Jotkut Danaher-yritykset tuottavat ja myyvät lääkinnällisiä laitteita ja muita tuotteita, joita sääntelevät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) ja muiden maiden vastaavat virastot.

  Tällaisten tuotteiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat laajat ja monimutkaiset. Niiden noudattamatta jättämisellä voi olla merkittäviä seurauksia. Varmista aina, että lääketieteellisissä tuotteissa noudatetaan tiukasti kaikkia sovellettavia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

  Tuotteiden laatu ja turvallisuus

  Lääketieteellisten tuotteiden asiakkaamme luottavat Danaheriin toimialan johtajuuteen, turvallisuuteen, tuotteidemme laatuun ja luotettavuuteen. Meistä jokaisella on roolimme varmistaessamme vastuumme tuotteidemme laadusta. Pidämme alihankkijamme ja jakelijoihimme myös vastuussa varmistaaksemme heidän tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden laadun.

  Jos saat tietoosi lääkinnällisiin tuotteisiimme liittyviä laatuongelmia, velvollisuutesi on ilmoittaa niistä välittömästi toimintayksikön asiakaspalveluun tai valitusten käsittely-yksikköön.

  Markkinointitoimet

  Ymmärrämme ja noudatamme tiukkoja sääntöjä, jotka ohjaavat myynninedistämistoimia ja koulutus- ja kauppasuhteita terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Edistämme lääkinnällisiä tuotteitamme ainoastaan niiden hyväksyttyjen merkintöjen perusteella ja myymme tuotteitamme täsmälliseen ja totuudenmukaiseen viestintään perustuen.

  Kaikkien lääkinnällisistä tuotteistamme toimitettujen tietojen on oltava totuudenmukaisia, tasapuolisia ja niitä on tuettava tutkimustietoon ja kokemuksiin perustuen. Kaikki materiaalit, jotka on luotu tuotteidemme edistämiseen, on tarkistettava ja hyväksyttävä asianmukaisissa kanavissa.

  Hankimme aina tarvittavat lääkinnällisiin tuotteisiin sovellettavat lakisääteiset ja viranomaishyväksynnät. Koska hyväksynnät ovat erilaiset jokaisessa maassa, noudatamme kyseisen maan vaatimuksia tuotteiden markkinoinnissa, myynnissä ja myynninedistämisessä.

  Kliininen tutkimus

  Olemme sitoutuneet varmistamaan kliinisten tutkimuksiemme vapaaehtoispotilaiden turvallisuuden, yksityisyyden ja hyvinvoinnin. Täytämme kaikki lainsäädännölliset vaatimukset sekä korkeimmat eettiset, tieteelliset ja kliiniset standardit kaikissa tutkimusohjelmissamme kaikkialla maailmassa. 

  Lisätietoja eri politiikoistamme