Lahjat ja viihdyttäminen

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Satunnaista lahjaa tai viihdyttämistä pidetään usein normaalina liiketoiminnan osa-alueena, mutta joskus jopa hyvää tarkoittava lahja voi olla epäasianmukainen ja rikkoa politiikkaamme tai lakia.

  Danaherilla kollegat voivat tarjota vain vähäarvoisia lahjoja ja viihdykettä, jotka täydentävät kohtuullisesti liikesuhteita, eivätkä vaikuta muihin väärin perustein. Emme hyväksy tai tarjoa lahjoja tai viihdykettä, jos niiden tarkoituksena on painostaa puolueelliseen päätökseen tai hakea vastinetta liiketoiminnoista, palveluista tai luottamuksellisista tiedoista.

  Lahjoja ja viihdykkeitä antaessa on noudatettava seuraavia ohjeita:

  • Arvon on oltava vähäpätöinen, eikä lahjoitus tai viihdyke voi toistua usein.
  • Se ei saa vaikuttaa yritykseltä vaikuttaa vastaanottajan liiketoimintapäätöksiin.

  • Taustalla on oltava kohtuullinen liiketoiminnan tavoite.

  • Varmista, että kirjanpito lahjoista ja viihdyttämisestä on täsmällistä ja vastaa maksutapahtuman todellista luonnetta.

  Seuraavat käytännöt eivät ole koskaan sallittuja:

  • Lahjojen tai viihdykkeen tarjoaminen tai vastaanottaminen kesken tarjousprosessin.

  • Ylenpalttisten tai usein toistuvien lahjojen tai viihdykkeen tarjoaminen tai vastaanottaminen.

  • Rahan tai rahan vastineen tarjoaminen tai vastaanottaminen (lahjakortit).

  • Lahjan tai viihdykkeen tarjoaminen tai vastaanottaminen, jos se voi olla kiusallista tai vaikuttaa negatiivisesti Danaherin tai sinun maineeseesi.

  • Lahja tai viihdyke, joka rikkoo vastaanottajan organisaation ohjeita.

  • Lahjojen, etujen tai viihdykkeen tarjoaminen viranomaiselle.

  Lahjat ja viihdykkeet – viranomaiset

  Yhteistyöhön viranomaisten kanssa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Monimutkaiset säännöt ohjaavat lahjojen antamista ja viihdykkeen tarjoamista virkamiehille (tähän kuuluvat valtion omistamien yksiköiden työntekijät). Kaupallisten asiakkaiden kanssa sallitut toimet voivat olla laittomia viranomaisten kanssa toimiessa.

  • Valtion virkamiehille ei voi tarjota lahjoja tai muita etuja, kuten viihdettä.

  • Kaikki valtion virkamiehen kollegalle tekemät maksupyynnöt on ilmoitettava välittömästi lakiasiainosastolle, lukuun ottamatta laillisia veroja tai maksuja.

  • Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lakiasianosastoon välittömästi.

  Muista: Monissa kohdemaissamme valtion virkamiehet käsittävät terveydenhuollon ammattilaiset, terveydenhuollon hallintohenkilöt, sairaaloiden sekä julkisen hallinnon terveydenhuollon henkilökunnan.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Alihankkija tarjosi minulle kaksi lippua Broadway-esitykseen. Hän ei voi tulla mukaan itse, joten  hän pyysi ottamaan mukaan ystävän. Liput ovat todennäköisesti kalliita. Voinko hyväksyä ne?

  Koska alihankkija ei ole mukana, lippuja ei pidetä viihteenä, vaan lahjana. Sinun on saatava esimiehen hyväksyntä. Hän antaa ohjeita Danaherin ja OpCo:n käytäntöjen mukaisesti.

  Lisätietoja: Lahjojen ja viihdetilaisuuksien antaminen ja vastaanottaminen kohteessa Danaher Connect