Alihankkijasuhteet ja reilu toiminta

TÄSSÄ OSIOSSA:
  Asiakkaidemme odotusten täyttäminen ja ylittäminen alkaa kuuntelemisesta. Asiakkaan äänen —voice of the customer — kuunteleminen on avain hänen tarpeidensa ymmärtämiseen ja laadun parantamiseen.

  Alihankkijasuhteet ja reilu toiminta

  Alihankkijat ja liikekumppanit vaikuttavat merkittävästi menestykseemme. Jotta voimme luoda ympäristön, jossa kannustamme heitä jatkamaan työskentelyä kanssamme, heidän on oltava varmoja laillisesta ja eettisestä kohtelusta. Emme saa millään tavalla käyttää ketään hyväksi manipuloimalla, kätkemällä tietoa, käyttämällä luottamuksellisia tietoja väärin, vääristelemällä tosiasioita tai muilla epäoikeudenmukaisilla liiketoimintakäytännöillä.

  • Tilaa tarvikkeita ja valitse liikekumppanit tarpeiden, laadun, palvelun, hinnan, ehtojen ja muiden asiaan liittyvien ehtojen perusteella. Tee toimittajapäätökset Danaherin etujen mukaisesti, älä henkilökohtaisten tai perheenjäsentesi hyötyjen tai voittojen toivossa.

  • Suojaa luottamuksellisia tietojamme, salattuja tietojamme ja liikesalaisuuksiamme tarvittaessa salassapitosopimuksella. Suojele myös kaikki alihankkijan Danaherille luovuttamia luottamuksellisia tietoja ja henkilötietoja.

  • Tarkkaile mahdollisia merkkejä siitä, että liikekumppanimme rikkovat sovellettavia lakeja ja asetuksia, koskien esimerkiksi lahjuksia ja korruptiota, ympäristöä, työllisyyttä, ihmisoikeuksia ja turvallisuutta. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita alihankkijan toimista, keskustele esimiehesi kanssa.

  Teemme yhteistyötä vain sellaisten alihankkijoiden kanssa, jotka noudattavat sovellettavan lain vaatimuksia ja täyttävät standardimme, mukaan lukien ihmisoikeuksiin, työhön, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyen.Odotuksemme alihankkijoita kohtaan on esitetty alihankkijoidemme käytännesäännöissä: Danaher Supplier Code of Conduct.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Alihankkijamme edustaja väittää, että hän voi auttaa meitä saamaan aikaan sopimuksen asiakkaan kanssa. Epäilen, että hän aikoo tarjota ylellistä matkustusta ja viihdettä yhdelle asiakkaiden varatoimitusjohtajista. Pitäisikö minun tehdä jotain?

  Kyllä. Emme koskaan voita sopimuksia tavalla, joka on sopimatonta ja saattaa jopa sisältää laittoman lahjuksen. Meidän on arvioitava suhdettamme alihankkijaan varmistaaksemme, että tämän henkilön toiminta ei ole osoitus koko yrityksen toiminnasta. Meidän on myös kerrottava asiakkaalle viipymättä, että alihankkija ei ole toiminut meidän puolestamme. Sinun on puhuttava asiasta lakiasiainosaston kanssa välittömästi.

  Lisätietoja: 
  Danaherin alihankkijoiden menettelysäännöt
  Danaherin korruption vastaiset ohjeet