Kilpailijaseuranta

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Keräämme kilpailua edistäviä tietoja vain laillisin keinoin, emmekä koskaan väärinkäytöksin tai toiminnalla, joka voitaisiin tulkita ”teollisuusvakoiluksi”.

  • Noudatamme aina rehellisyyden standardejamme kerätessämme liiketoimintatietoja. Emme koskaan osallistu petoksiin, anna harhaanjohtavaa tietoa tai käytä niitä tietojen hankintaan.

  • Kun palkkaamme kilpailijoiden entisiä työntekijöitä, kunnioitamme heidän kaikkia oikeudellisia ja sopimusoikeudellisia velvoitteitaan olla käyttämättä tai paljastamatta entisten työnantajiensa luottamuksellisia tietoja.

  • Jos sinulla on kysyttävää siitä, noudattavatko tietyt kilpailulliset toiminnat sääntöjä, ota välittömästi yhteyttä esimieheesi tai lakiasiainosastoon.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Olen juuri liittynyt Danaheriin työskenneltyäni useita vuosia kilpailijallamme. Voinko jakaa luottamuksellisia markkinointitietoja, joita kehitin työskennellessäni edellisessä työpaikassani?

  Voit käyttää yleistä tietämystäsi ja taitoja, joita opit edellisessä työpaikassasi. Et voi tuoda Danaheriin mitään luottamuksellisia tai suojattuja materiaaleja, jotka sinä tai joku muu tuotti entiselle työnantajallesi. Jos markkinointitiedot ovat luottamuksellisia tai liikesalaisuuksia, niiden käyttäminen tai jakaminen nyt rikkoisi ohjeistustamme, velvoitteitasi aikaisemmalle työnantajallesi ja mahdollisesti myös lakia. Sinulla on velvollisuus suojata tällaisia aiemman työnantajasi tietoja, kuten Danaher Associates on velvollinen suojelemaan meidän tietojamme. Jos sinulla on kysyttävää tietyistä tiedoista, ota yhteyttä lakiasiainosastoon.

  Lisätietoja eri politiikoistamme