Kirjanpito ja tilinpäätös

TÄSSÄ OSIOSSA:
  Kaizen, eli jatkuva parantaminen, on meidän keinomme ratkaista asiakkaiden tarpeita kaikkia hyödyttävillä tavoilla. Asetamme riman korkealle itsellemme ja toisillemme.

  Sijoittajat, valtion virkamiehet ja muut tahot luottavat tarkkoihin ja rehellisiin kirjanpitotietoihimme. Tarkat tiedot ovat olennaisia myös yrityksen sisällä, jotta voimme tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä. 

  Rahoituksen, kirjanpidon ja tuotteiden laatuun vaikuttavissa tehtävissä olevat kollegat kantavat erityisen vastuun tällä alueella. Meistä jokaisella on rooli liiketoiminnan tulosten kirjaamisessa ja kirjanpidon ylläpitämisessä. Jokaisen meistä vastuulla on varmistaa, että kaikki Danaherin kirjanpitoon toimittamamme tiedot ovat täydellisiä, tarkkoja ja ymmärrettäviä.

  Varmistaaksemme, että noudatamme velvoitteitamme auditointien, tutkintojen ja oikeudellisten asiakirjapyyntöjen osalta, meidän on säilytettävä ohjeidemme mukaiset tiedot, vastattava kaikkiin pyydettyihin tietoihin kattavasti ja pidättäydyttävä muokkaamasta, muuttamasta tai poistamasta pyydettyjä tietoja.

  • Varmista, että kaikki yrityksen kirjanpito, mukaan lukien taloudelliset merkinnät, kuluraportit ja tuntilomakkeet ovat selkeitä ja täydellisiä, eivätkä salaa minkään maksutapahtuman todellista luonnetta.

  • Älä koskaan merkitse vääriä myyntejä, toimituksia tai kirjaa niitä ennenaikaisesti, yli- tai aliarvioi tunnettuja velkoja ja omaisuuseriä, tai lykkää kuluksi kirjattavien kohteiden kirjanpitoa.

  • Varmista, että kaikki suunnittelu-, laatu- ja tuotantotiedot ovat tarkkoja – älä koskaan väärentele tällaisia tietoja tai tee niistä millään tavalla harhaanjohtavia.

  • Älä perusta kirjaamattomia tilejä yrityksen varoille, kuten salaisia rahastoja tai kirjanpidon ulkopuolisia tilejä.

  • Kollegat, joilla on rooli Danaher Corporationin tilinpäätösten ja tietojen julkistamisessa, ovat vastuussa sen varmistamisesta, että ne ovat täydellisiä eivätkä sisällä virheellisiä tai harhaanjohtavia lausuntoja.

  • Älä koskaan painosta, manipuloi tai johda harhaan ulkopuolisia kirjanpitäjiä, jotka osallistuvat tilinpäätöstietojen tai sisäisen valvonnan tarkastukseen tai auditointiin.

  Tietojen hallinta ja laillinen omistusoikeus

  Liiketoiminnan asiakirjat on säilytettävä niin kauan kuin niitä tarvitaan kaupallisiin tarkoituksiin tai pidempään, jos sovellettava laki sitä edellyttää. Asiakirjat on hävitettävä vain sovellettavan liiketoiminnan tietojenkäsittelypolitiikan mukaisesti, eikä koskaan reaktiona mahdolliseen tutkintaan, oikeudenkäyntiin tai tilintarkastukseen. 

  Jos saat ”Legal Hold” -ilmoituksen, et saa muuttaa tai poistaa mitään asiaankuuluvia tietoja. Ota yhteyttä lakiasiainosastoon, jos sinulla on epäilyksiä tietojen tuhoamisen tarkoituksenmukaisuudesta.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Esimieheni on pyytänyt kirjaamaan vahvistamattoman myynnin neljännesvuosikatsaukseen tavoitteidemme täyttämiseksi. Myyntiä ei kuitenkaan saada päätökseen ennen kuin vasta vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Pitäisikö minun tehdä mitä hän pyytää?

  Ei. Kustannukset ja tulot on aina kirjattava oikeille ajanjaksoille. Ilmoittaminen myynnistä, joka ei ole vielä valmis, olisi harhaanjohtavaa. Se voi olla myös petos. Sinun on keskusteltava huolestasi esimiehesi kanssa, mutta jos et halua tehdä niin, käytä Speak Up! -palvelua tai hae apua minkä tahansa säännöissä olevien muiden resurssien avulla.

  Lisätietoja eri politiikoistamme