Ulkoinen viestintä

TÄSSÄ OSIOSSA:

    Danaher pyrkii antamaan tiedotusvälineille, analyytikoille ja yleisölle selkeää ja tarkkaa tietoa. Sen lisäksi, että voimme täyttää tärkeät lakisääteiset vaatimukset, tämä auttaa ylläpitämään osakkeenomistajiemme, potentiaalisten sijoittajien ja viranomaisvalvonnan luottamusta. Tämä puolestaan vahvistaa yrityksemme mainetta. Näistä syistä on tärkeää, että vain nimetyt kollegat puhuvat julkisesti Danaherin puolesta.

    • Jos saat tiedotusvälineen edustajalta tai rahoitusanalyytikolta puhelun tai tietopyynnön, kerää asiaankuuluvat tiedot ja ota yhteyttä Danaherin konserniviestintään tai Danaherin sijoittajasuhdetoimistoon ennen vastaamista.
    • Älä koskaan anna vaikutelmaa siitä, että puhut Danaherin puolesta missään mahdollisesti julkaistavassa viestinnässä, ellei Danaher Corporationin johto ole antanut sinulle siihen nimenomaisesti lupaa.
    • Hanki Danaher Corporaten viestintäosaston lupa ennen julkisia puheenvuoroja, ammattilehtien artikkelien kirjoittamista tai muuta julkista viestintää, kun puhut Danaherin puolesta.

    Lisätietoja eri politiikoistamme