Tiedon käyttö

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Luvaton luottamuksellisten tietojen ja/tai liikesalaisuuksien julkaisu voi johtaa kilpailuedun menettämiseen, aiheuttaa kiusallisen tilanteen Danaherille ja vahingoittaa suhteitamme asiakkaisiimme ja liiketoimintakumppaneihimme. Näistä syistä tällaisia tietoja on käsiteltävä huolellisesti. Alla on esimerkkejä tämäntyyppisistä tiedoista:

  • Myyntitiedot kokonaisuutena tai tuotteittain,
  • Asiakasluettelot,
  • Tuotteiden hinta- ja kustannustiedot,
  • Kollegoidemme, asiakkaidemme, tai alihankkijoidemme henkilökohtaiset tiedot,
  • Tekniset tiedot järjestelmistämme, tuotteistamme ja tuotteiden valmistusprosessistamme,  
  • Liiketoiminnan strategiamme, ja
  • Tuotteiden lanseeraussuunnitelmat.

  Kollegojen tulee varmistaa, että he:

  • Käyttävät ja julkistavat luottamuksellista tietoa vain asianmukaisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

  • Merkitsevät luottamukselliset tiedot asianmukaisesti, jotta niistä käy ilmi, miten niitä käsitellään, jaetaan ja tuhotaan.

  • Eivät jaa salasanoja tai anna muiden ihmisten, kuten ystävien ja perheen, käyttää tietotekniikkaresursseja.

  • Eivät paljasta tietoja kolmansille osapuolille, mukaan lukien liikekumppaneille, ilman asianmukaista valtuutusta ja asianmukaisia salassapitosopimuksia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä esimieheesi tai lakiasiainosastoon.

  • Eivät keskustele luottamuksellisista tiedoista julkisilla paikoilla, joissa muut voivat kuulla, tai jätä luottamuksellisia tietoja, tietokoneita, matkapuhelimia tai muita luottamuksellisia tietoja sisältäviä sähköisiä laitteita paikkaan, josta ne voidaan varastaa tai jossa muut voivat niitä käyttää.

  Nämä velvoitteet jatkuvat myös Danaherin työsuhteen päättymisen jälkeen. Kun jätät Danaherin, et saa paljastaa tai käyttää Danaherin luottamuksellisia tietoja, ja sinun on palautettava kaikki sellaiset materiaalit tai laitteet, jotka sisältävät Danaherin luottamuksellisia tietoja. 

  Immateriaalioikeudet

  Immateriaalioikeudet tarkoittavat keksintöjä, ideoita, tuotemerkkejä ja alkuperäistä työtä, joka voisi tarjota kilpailuetua markkinoilla. Nämä asiat ovat niitä, joista puhumme eturivin innovaatioina ja niitä on suojeltava kilpailijoilta. Kaikki luvattomat paljastukset tai väärinkäyttö, joko Danaherin palveluksessa tai työsuhteen päätyttyä, voivat olla haitallisia yritykselle tai asiakkaillemme. Kaikkien immateriaalioikeuksia luovien kollegojen on noudatettava Danaher Companyn toimintatapoja ja prosesseja immateriaalioikeuksien tunnistamiseksi ja suojaamiseksi.

  Kolmannet osapuolet luovuttavat käyttöömme luottamuksellisia tietoja, joten on tärkeää, että käsittelemme niitä huolellisesti. Kolmansien osapuolten luottamuksellisia tietoja saa käyttää vain voimassaolevan lisenssin tai muiden tällaisen käytön oikeutta koskevien erityisten ehtojen mukaisesti.

  Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita luottamuksellisten tietojen tai immateriaalioikeuksien asiallisesta käytöstä, keskustele asiasta lakiasiainosaston kanssa.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Työskentelen usein yrityksen luottamuksellisia tietoja sisältävien projektitoimeksiantojen kanssa. Projektin määräaika on tiukka, ja joudun tekemään töitä projektin parissa viikonlopun aikana. Voinko käyttää henkilökohtaista kannettavaa tietokonettani kotona, kun käytän töissäni yrityksen luottamuksellisia tietoja?

  Voit tallentaa luottamuksellisia tietoja vain yrityksen antamiin kannettaviin tietokoneisiin, mobiililaitteisiin tai kannettaviin tallennuslaitteisiin/flash-asemiin, joissa on asianmukaiset suojatoiminnot luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi.  Yrityksen luottamuksellisten tietojen lataaminen, muokkaaminen tai jopa pääsy niihin muulla kuin yrityksen antamalla laitteella saattaa sinut ja yrityksen vaaraan tietojen varastamisen tai katoamisen osalta. Se rikkoo myös Danaherin tietoturvapolitiikkaa. 

  Lisätietoja:
  Immateriaalioikeudet
  Danaherin tietoturvaohjeet

  Sisäisten tietojen suojeleminen

  Aikana saatat saada tietoosi aineellisia, ei-julkisia tietoja Danaherista tai muista julkisesti noteeratuista yrityksistä liiketoiminnanaikana. Näiden tietojen käyttäminen henkilökohtaiseen hyötyyn tai niiden jakaminen muiden kanssa ei ole vain epäoikeudenmukaista muita sijoittajia kohtaan, vaan myös on laitonta.

  • Älä koskaan osta tai myy mitään osakeyhtiön, mukaan lukien Danaherin osakkeita, joukkovelkakirjoja, optioita tai muita arvopapereita aineellisten, tietojen perusteella.

  • Älä anna aineellisia, ei-julkisia tietoja muille (tämä tunnetaan nimellä ”tipping”).

  • Aineellinen, ei-julkinen tieto voi sisältää:

   • Uutisia fuusioista, yritysostoista tai divestoinnista.
   • Tietoa yhtiön arvopapereiden suunnitellusta tarjonnasta tai myynnistä.
   • Merkittäviä sääntelytoimia tai oikeudenkäyntejä, joissa yritys on osallisena.
   • Merkittäviä muutoksia yrityksen johtoon.
   • Merkittävä uusi asiakkuus tai aiemman asiakkuuden päättyminen.
   • Merkittävän uuden tuotteen, teknologian tai palvelun julkistaminen tai merkittävää kehittymistä olemassa olevissa tuotteissa, teknologioissa tai palveluissa.

  • Lisäksi tietyt kollegat ovat ”blackout-jaksojen” alaisia, joiden aikana he eivät saa harjoittaa Danaherin arvopapereihin liittyvää kaupantekoa, ja heille saatetaan suorittaa pakollisia ennakkoselvityksiä ennen kuin he voivat käydä kauppaa Danaherin arvopapereilla.

  • Jos sinulla on kysyttävää tiedon ja ei-julkisuudesta, ota yhteyttä lakiasiainosastoon.

  Vastauksia tavallisiin kysymyksiin

  Esimies pyysi minua valmistamaan rahoitusmateriaalia Danaherin harkitsemaan yrityskauppaan liittyen. Tiedot ovat luottamuksellisia, eivätkä vielä julkisia. Tarkastelemani tiedon perusteella hankintakohde kasvaa mielestäni nopeasti, kun uutiset julkistetaan. Tiedän, etten voi ostaa osakkeita yhtiöstä, jonka aiomme hankkia, mutta voinko välittää uutiset veljelleni, koska hän ei ole ”sisäpiiriä”?

  Ei. Et voi jakaa luottamuksellista tietoa muiden kanssa. Tiedot voivat olla myös merkittäviä ja ei-julkisia, ja jakamista muiden kanssa voitaisiin pitää ”tipping”-vihjeen antamisena, joka on vastoin lakia ja käytäntöjämme.

  Lisätietoja eri politiikoistamme