Viesti johdolta: Rainer Blair

Danaher Corporation kasvaa edelleen. Kehitymme innovatiivisuudessa johtavaksi tiede- ja teknologiayritykseksi, jonka tehtävä on vastata sidosryhmiemme tarpeisiin: kollegoidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme, osakkeenomistajiemme ja yhteisöjemme. Kasvun keskellä yksi asia pysyy: sitoutumisemme korkeimpiin mahdollisiin eettisiin standardeihin.

Sitoutuminen näkyy yhteisessä tavoitteessamme ja ydinarvoissamme. Tiimityön, innovaation ja asiakkaiden kuuntelemisen avulla saavutamme upeita asioita ja teemme maailmasta paremman paikan.

Päivitetyissä käytännesäännöissämme määritellään standardit, jotka ohjaavat toimintaamme. Ne kattavat laajan joukon aiheita yrityksen resurssien käytöstä lahjoihin, intressiristiriitoihin ja tietosuojaan. Ne käsittelevät kyberturvallisuutta ja viestivät näkemystämme monikulttuurisesta työpaikasta, joka toivottaa kaikki kollegat tervetulleeksi ja joka on syrjinnästä vapaa. Se koskee kaikkia kollegoitamme ja asettaa selkeät odotukset: näitä standardeja on noudatettava kaikissa työhön liittyvissä toiminnoissa, liiketoiminnan paineista huolimatta.

Danaherin johdolla on lisäksi velvollisuutena johtaa esimerkin kautta ja auttaa toisia ymmärtämään etiikan ja vaatimuksenmukaisuuden velvollisuudet ja toimimaan niitä vastaavasti.

Danaher on onnellisessa tilanteessa. Koko organisaatiomme on täynnä upeita kollegoita. Tiedämme voivamme luottaa teistä jokaiseen, kykyynne käyttää harkintaa sekä rohkeuteenne pyytää apua tarvittaessa.

Kiitos panoksestanne ja sitoutumisestanne yhteisen tavoitteemme eteen: autamme elämän mahdollisuuksien toteutumisessa.

Rainer M. Blair
President and Chief Executive Officer
Danaher Corporation