Oikean päätöksen tekeminen

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Oikean päätöksen tekeminen ei ole aina helppoa. Tulee tilanteita, jolloin koet painetta tai et ole varma, mitä tulisi tehdä. Muista käytössäsi olevat apuresurssit, myös ne, jotka on lueteltu säännöissä.

  Vaikeassa tilanteessa seuraavat kysymykset saattavat auttaa:

  • Tuntuuko se oikealta? Oletko varma, että tämä on oikea tapa toimia? Epäilyttääkö se?

  • Onko se mielestäsi linjassa ydinarvojemme, sääntöjemme tai ohjeidemme kanssa?

  • Jos asia tulisi julkisuuteen, olisitko silti varma päätöksestäsi?

  • Olisitko valmis ottamaan vastuun toiminnastasi?

  • Onko se asiakkaidemme, kollegoidemme, yrityksen ja yhteisön kannalta paras ratkaisu?

  Epäilyttävän päätöksen varoitusmerkit

  Pidä korvasi auki seuraavien kommenttien varalta päätöksenteon yhteydessä. Ne voivat ilmaista, että päätös rikkoo ydinarvojamme, eettisyyttä tai vaatimuksenmukaisuutta:

  • ”Älä huoli. Kukaan ei saa tietää siitä.”

  • ”Meidän pitää tehdä kaikki, mitä onnistuminen vaatii.”

  • ”Pidetään tämä päätös omassa tiedossamme – muiden ei tarvitse tietää siitä.”

  • ”Näin täällä tehdään bisnestä.”

  • ”Kaikki muutkin tekevät näin.”

  Ympyrän sulkeminen

  Danaherin eettisyyden ja vaatimuksenmukaisuuden on kehityttävä jatkuvasti uusien mahdollisten riskien ja sääntelyn takia. Kun olet tehnyt päätöksesi, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset: 

  Löysitkö kohtaamasi ongelmaan riittävät standardit, ohjeet ja resurssit, or pitäisikö niitä lisätä? Jos käytit Speak Up! -prosessia, olitko tyytyväinen sen toimintaan, vai pitäisikö sitä parantaa?

  Jos lisää ohjeita tarvitaan, ota yhteyttä esimieheesi tai säännöissä lueteltuihin resursseihin. Ehdotuksesi auttavat parantamaan eettisyyttä ja vaatimuksenmukaisuutta.