Etiikka ja vaatimuksenmukaisuus Danaherillä

TÄSSÄ OSIOSSA:

    Danaherin johtoryhmä tukee täysin Danaherin käytännesääntöjä. Danaherin johtoryhmän tehtävänä on valvoa eettisyyden ja vaatimuksenmukaisuuden toteutumista Danaherillä.

    Eettisyyden ja vaatimuksenmukaisuuden tiimi soveltaa ja tulkitsee sääntöjä muiden vastuidensa ohella, hallinnoi Speak Upi! -palveluun syötettyjä kysymyksiä ja huolenaiheita ja niiden tutkintaa, kehittää ja levittää etiikan ja vaatimustenmukaisuuden koulutusta ja viestintää sekä auttaa ennakoivien sääntöjen noudattamista koskevien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

    Danaherin eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden tiimin johtaja on Chief Ethics and Compliance Officer. Hän raportoi suoraan Danaherin Corporation General Counsel -johtajalle. General Counselilla on suora pääsy ja raportointivelvollisuus sekä johtoryhmälle että hallitukselle. Eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden tiimi hallinnoi sääntöjä tiiviissä yhteistyössä muiden Corporate-, Platform- ja Operating Company -toimintojen kanssa. Näitä ovat laki- ja henkilöstöasiat, sisäinen auditointi, rahoitus sekä muut ryhmät, jotka keskittyvät varmistamaan vaatimustenmukaisuuden.