Muita eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden resursseja

TÄSSÄ OSIOSSA:

  Lisää resursseja on alustalla tai OpCo:ssa.  Käy eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden sivulla Danaher Connect issa nähdäksesi kaikki vaatimustenmukaisuuden resurssit. 

  Yleiset kysymykset voi lähettää osoitteeseen integrity.answers@danaher.com

  Kysymykset koskien vaatimustenmukaisuuden koulutusta voi osoittaa HR Point of Contactiille (POC):

  Speak Up!

  Speak Up! -ohjelma on käytössäsi, jotta voit kysyä kysymyksiä, pyytää apua ja ilmoittaa huolenaiheistasi nimettömästi ja luottamuksellisesti.. Rohkaisemme ja odotamme kollegoiden esittävän kysymyksiä, kun he eivät ole varmoja etiikasta tai vaatimustenmukaisuudesta. Heidän on raportoitava tosiasiallisista tai mahdollisista lain, käytännesääntöjemme tai Danaherin muiden käytäntöjen rikkomuksista.. Kun tuot kysymykset tai rikkomukset johdon tietoon, autat varmistamaan, että Danaher ja toimintayksiköt saavuttavat ja ylläpitävät korkeimpia eettisyyden ja vaatimustenmukaisuuden tasoja ja autat rakentamaan perustaa tulevalle menestyksellemme!

  Kollegat voivat käyttää Speak Up! -palvelua huolenaiheista ilmoittamiseen mm. seuraaviin aiheisiin liittyen:

  • Epäselvyydet tilinpidossa, kirjanpidossa ja auditoinnissa
  • Petokset tai epäselvyydet kululaskuissa
  • Lahjukset, korruptio tai laittomat maksut
  • Asiattomat dokumentointikäytännöt,
  • Epätarkat taloudelliset tiedot (tai aikomus esittää epätarkkoja tai epäsäännöllisiä taloudellisia tietoja)
  • Rikollinen toiminta 
  • Lain rikkomukset
  • Syrjintä ja häirintä työpaikalla
  • Ongelmat tuotteiden laadussa
  • Valmistuskäytännöt
  • EHS (Environmental, Health and Safety) -standardien rikkominen (tai noudattamatta jättäminen)
  • Intressiristiriidat
  • Varkaus tai petos
  • Työpaikan väkivalta
  • Päihteiden väärinkäyttö

  Miten ilmoitat ongelmasta

  Voit ilmoittaa ongelmasta lähiesimiehellesi tai jotain seuraavista resursseista käyttäen:

  • Toinen Danaher-yrityksesi esimies
  • Danaher-yrityksesi henkilöstö- tai lakiasiainosasto
  • Danaher Corporationin johto
  • Danaher Corporationin sisäisen auditoinnin henkilöstö
  • Integrity and Compliance Helpline osoitteessa http://www.danaherintegrity.com 
  • Danaher Corporationin johtoryhmä

  Huomaa, että Speak Up! -ohjelmaa hallinnoi kolmannen osapuolen tarjoaja, EI Danaher. Tällä säilytetään ilmoituksesi nimettömyys ja luottamuksellisuus. Kannustamme ilmoittamaan käytännesääntöjemme rikkomuksista pyytämään apua ohjeisiin menettelytapoihin liittyen, sekä antamaan positiivisia ehdotuksia ja tarinoita.

  Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja lähettää antamasi tiedot Danaherille halutessasi täysin luottamuksellisina ja nimettöminä. Vakuutamme, että kommenttisi kuullaan.  Speak Up! -palvelun puhelinnumerot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Löydät uusimmat tiedot aina osoitteesta: 

  www.danaherintegrity.com

  Danaher tukee Kollegojen oikeutta puhua yleisistä huolenaiheista tai harjoittaa tiettyjä työn ehtoihin liittyviä toimia. Mikään osa Säännöistä tai mistään ohjeestamme ei ole tarkoitettu rajoittamaan tai häiritsemään oikeutta ryhtyä Yhdysvaltojen kansallisen työmarkkinalain 7 §:n tai muun paikallisen lainsäädännön tai sovellettavien säännösten nojalla suojattuihin toimiin, kuten palkkoja, työaikoja, työolosuhteita, terveysriskejä ja turvallisuuskysymyksiä koskeviin keskusteluihin.

  Sääntöjen olemassaolo ja sisältö julkistetaan osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla Danaherin verkkosivuilla.

  Joissain rajoitetuissa olosuhteissa Danaher voi luopua käytännesääntöjen osista. Kaikki luopumiset edellyttävät Danaher Corporationin johtoryhmän, toimitusjohtajan, lakiasiainjohtajan tai Chief Ethics and Compliance Officerin ennakkohyväksyntää kirjallisesti. Vain Danaher Corporationin johtoryhmä tai hallitus voi tehdä luopumisen Danaher Corporationin johtajan osalta. Kaikki luopumiset ilmoitetaan välittömästi lain tai New Yorkin pörssin edellyttämällä tavalla.

  Käytännesäännöissämme ei luovuteta sopimussuhteisia oikeuksia eikä muuteta kollegan työsuhdetta työnantajana olevaan DHR-yhtiöön (paitsi siinä tapauksessa, että säännöstöämme on sisällytetty työehtosopimukseen, työehtosopimusneuvotteluun tai työehtosopimukseen tai vastaavanlaiseen työsopimukseen). Kollegat voivat vapaaehtoisesti irtisanoa työsuhteen, mikäli heillä on laillisia tai sopimusvelvoitteita. Samalla tavoin yritys voi irtisanoa työsuhteen milloin tahansa, jos se katsoo, että se on yrityksen etujen mukaista, edellyttäen, että sovellettavaa lakia ja työsopimuksia koskevia työsopimuksia noudatetaan. Käytännesäännöissämme esiintyvä sana ”työsopimus” tarkoittaa työsopimusten lisäksi myös kaikkia työehtosopimuksia ja vastaavia sopimuksia. 

  Käytännesääntöjen kohdat täydentävät muita ohjeitamme tai menettelyjämme, eivät muuta tai korvaa niitä.