Politiske Aktiviteter og Bidrag

I DETTE AFSNIT:

  Vi tror på medarbejdernes ret til at deltage i den politiske proces. Vi opfordrer dig til at deltage i velgørende og politiske aktiviteter i din fritid og for egen regning.

  Inden for lokal lovgivning vil Danaher udøve sin ret til at give sin mening til kende om relevante sager. Når vi gør dette, følger vi alle love om lobbyvirksomhed, og vi kan bede medarbejdere eller professionelle lobbyister om at samarbejde med embedsmænd på vores vegne.

  • I al kommunikation skal det være klart, at dine politiske synspunkter og handlinger er dine egne og ikke Danahers.
  • Brug aldrig Danahers ressourcer til at bidrage til, støtte eller modarbejde noget politisk parti eller nogen politisk kandidat, medmindre det er blevet godkendt af Danaher Corporations bestyrelse eller en komite nedsat af bestyrelsen.
  • Tilsynsførende bør ikke anmode om direkte eller indirekte rapporter for at støtte eller modarbejde noget politisk parti eller nogen politisk kandidat.
  • Giv aldrig bidrag til velgørenhed eller politiske sager med det formål at påvirke nogen på upassende vis.

  Spørgsmål og svar

  Jeg var til en fundraiser-middag for en kandidat til et lokalt politisk embede. Denne kandidat har synspunkter, der er i vores interesse. Kan jeg så bogføre middagen som omkostning?

  Nej. Hvis du gør dette, vil det anses for at være et politisk bidrag, som vil overtræde vores politikker. Du kan frit tage til politiske fundraisere som privatperson, men du må ikke bruge Firmaets aktiver eller midler til at give indtryk af, at du repræsenterer Danaher. Hvis du mener, at dit engagement kan skabe en interessekonflikt eller virke upassende, så tal om det med din leder.

  Få mere at vide om vores relevante politikker