International Handel

I DETTE AFSNIT:

  Vi bestræber os på at følge relevante love for international handel, inklusiv kontrolregulativer for import og eksport, overholdelse af sanktioner og anti-boykot lovgivning samt love mod hvidvaskning af penge. Vi er alle ansvarlige for at sikre, at vi overholder handelslovgivning og regulativer i ethvert land, vi driver forretning i.

  I takt med at Danaher ekspanderer globalt har de af os, der arbejder med import af varer og eksport-regulerede artikler, teknologi og tjenester, en forpligtigelse til at forstå og overholde relevante regulativer. Dette omfatter import- og eksportlovgivning, planer til kontrol af teknologi, betingelser og forbehold i eksportlicenser, som kan gælde for deres forretning eller faciliteter, samt Danahers Politik om Overholdelse af Import og Eksport.

  Eksportregulativer

  Alle medarbejdere er ansvarlige for at overholde eksportlovgivning. Love om eksportkontrol styrer overførsel af varer, tjenester og teknologi til et andet land. Bemærk at eksportlovning styrer mange typer udveksling af information over nationale grænser, inklusiv at sende e-mails og have adgang til nettet til forskellige servere, som kunne fremskaffe eksportregulerede tekniske data. I USA kontrolles overførsel af visse eksportregulerede tekniske data til personer uden statsborgerskab i USA.

  Importregulativer

  Alle medarbejdere er ansvarlige for at overholde importlovgivning. Importlovgivning og regulativer styrer import af varer. Sådanne love sikrer, at kun tilladte varer kommer ind i landet, og at der betales told og afgifter på disse varer. Vi skal blandt andet sørge for præcis information om varen/nomenklatur, kommerciel værdi og oprindelig værdi på alle importerede varer.

  Eksport- og Importregulativer

  Hvis du er involveret i overførsel af varer eller tjenester over nationale grænser på vores firmas eller kunders vegne, skal du overholde disse love, uanset hvor du befinder dig. Hvis amerikansk lovgivning er i konflikt med lokal handelslovgivning, så kan amerikansk lov være gældende. Rådfør dig altid med Trade Compliance Team eller juraafdelingen for at få den rette vejledning om emnet.

  Love om Hvidvask af Penge

  Danaher overholder alle love, der forbyder hvidvask af penge eller finansiel støtte til illegale eller uretmæssige formål. "Hvidvask af penge" er en proces, hvori personer eller grupper prøver at skjule udbyttet af ulovlige aktiviteter eller forsøger at få kilden til deres ulovlige midler til at fremstå lovlig. Alle medarbejdere skal sikre, at de driver forretning med kunder med godt ry, med lovligt formål og lovlige midler.

  Det er vigtigt, at vi kender og overholder alle love og regulativer til forhindring af hvidvask af penge. Dette betyder, at vi kun skal give og modtage betaling for varer og tjenester via godkendte og dokumenterede betalingsmåder, og vi skal være på vagt og udvise sund dømmekraft, når vi har at gøre med usædvanlige kundetransaktioner.

  Vær på vagt overfor "røde flag", såsom anmodninger om kontantbetaling eller andre usædvanlige betalingsbetingelser fra potentielle kunder eller leverandører. Hvis du har mistanke om hvidvask af penge, så sig det og rapportér det.

  Få mere at vide:
  Politik om Import
  Politik om Eksport