Menneskerettigheder

I DETTE AFSNIT:

  Vi har forpligtiget os til at respektere menneskerettighederne og alle menneskers værdighed, og vi støtter internationale bestræbelser på at fremme og beskytte menneskerettigheder.

  Vi overholder alle relevante love om ansættelsespraksis, foreningsfrihed, privatliv, kollektiv forhandling, immigration, arbejdstider og løn, samt love, der forbyder tvangsarbejde, obligatorisk arbejde, børnearbejde, diskrimination af medarbejdere og trafficking. Vi tolerer ikke overtrædelser af menneskerettighederne i vores operationer eller vores leverandørkæder.

  Hver eneste af os kan hjælpe med at støtte bestræbelser på at stoppe overtrædelser af menneskerettigheder.

  • Rapportér enhver mistanke eller bevis på overtrædelser af menneskerettighederne i vores forretningspartneres operationer til din leder eller brug Speak Up!
  • Husk at respekt for menneskelig værdighed begynder i vores daglige omgang med hinanden, vores kunder og forretningspartnere. Det omfatter også at fremme mangfoldighed og inklusion at rumme handicap og gøre vores for at beskytte alle rettigheder og værdighed hos dem, vi laver forretning med.

  Spørgsmål og svar

  Da jeg besøgte en ny leverandør, bemærkede jeg ansatte, som virkede unge. Da jeg spurgte til det, fik jeg intet svar. Hvad er mit næste skridt?

  Du gjorde det rigtige — ved for det første at være på udkig efter overtrædelser af menneskerettigheder og for det andet at tage sagen op med vores leverandør. Det næste skridt er at rapportere hændelsen til juraafdelingen. Vi har forpligtiget os på menneskerettigheder og stop af overtrædelser af menneskerettigheder, inklusiv børnearbejde.

  Få mere at vide om vores relevante politikker