Respekt på Arbejdspladsen

I DETTE AFSNIT:
  Vores værdier starter med vores medarbejdere. Vi har succes, når vi er det bedste team, vi kan være—mangfoldigt, innovativt og ansvarligt.

  Hos Danaher ved vi, at succes kræver, at vi tiltrækker og fastholder enestående medarbejdere og skaber et arbejdsmiljø, hvor de kan trives, samarbejde og skabe innovation. Dette kræver, at vi bygger teams, der repræsenterer mangfoldige baggrunde, perspektiver, talenter og erfaringer og hjælper dem til at samarbejde uden frygt for chikane og diskrimination. 

  • Gør dit for at bidrage til at skabe en kultur med fokus på respekt, inklusion, samarbejde, anstændighed og fairness.

  • Tag klar afstand fra opførsel og kommentarer, der ikke stemmer overens med vores kultur og værdier.

  • Hvis du har lederansvar, så træf alle ansættelsesbeslutninger baseret på jobkvalifikationer og reelle forretningsovervejelser.

  Danaher overholder alle relevante love for ansættelse, arbejde og immigration, og vi forventer, at alle medarbejdere gør det samme. Uanset geografisk lokation skal alle ansættelsesrelaterede beslutninger være baseret på jobrelaterede kvalifikationer uden hensyn til juridisk beskyttede karakteristika, som eksempelvis etnicitet, nationalitet, religion, køn, alder, civilstand, handicap, veteranstatus, statsborgerskab, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller andre karaktertræk, der måtte være omfattet af loven.

  Mangfoldighed og Inklusion

  Vi bygger vores bedste teams ved at lede efter en bred vifte af baggrunde, perspektiver, talenter og erfaringer. Dette gør, at vi kan tiltrække talent, der er lige så forskelligartet som markederne, og at vi kan favne vores kunder. Vi skaber en inklusionskultur, når vi respekterer andres talent og kunnen.

  Hos Danaher definerer vi diversitet som alle de unikke træk, som gør os til dem, vi er. Dette omfatter vores tænkemåder, arbejdsmoral, hvor vi kommer fra, vores erfaringer, hvordan vi ser ud og vores identitet. Vi diskriminerer ikke udfra karaktertræk, der er omfattet af loven. 

  Vi definerer inklusion som det at skabe en kultur og et miljø, der er åbent, respektfuldt og fordomsfrit. Inden for denne kultur kan alle medarbejdere udnytte deres unikke talenter og samtidig føle sig inkluderet som et værdifuldt medlem af teamet. Hver eneste medarbejder bør føle sig støttet i at udnytte sine unikke talenter og bidrag, for det er dét, der gør det muligt for os at skabe og opretholde denne inklusionskultur.

  • Sæt pris på andres input.
  • Sæt dig selv i den andens sted.
  • Lyt til de mange stemmer, der repræsenterer vores kunder og deres behov.
  • Hjælp med at skabe et arbejdsmiljø hvor nye idéer kan drive innovative teknologier og nye produkter.
  • Vær engageret i idealerne om diversitet og inklusion og om at lære, forbedre og stræbe efter det bedre.

  Spørgsmål og svar

  Der er en ledig plads i mit team, som jeg ikke mener ville egne sig til en enlig forælder, da den indebærer meget rejseaktivitet. Det drejer sig ikke om fordomme men om praktiske forhold. Skal jeg have enlige forældre til jobsamtale ud af høflighed?

  Du er forpligtiget til at kalde alle kvalificerede kandidater til jobsamtale, uden at dine personlige meninger eller præferencer spiller ind. At gøre antagelser kan betyde, at dine personlige filtre spiller ind, hvilket kan overtræde vores principper om ikke at diskriminere. Ligeledes kan fravalg af en jobsamtale med en kvalificeret ansøger betyde, at man går glip af den bedste og mest kvalificerede person til jobbet.

  En kollega sender mig e-mails med nedsættende vittigheder og bemærkninger om bestemte nationaliteter. De får mig til at føle mig dårligt tilpas, og jeg sletter dem som regel. Ingen andre har talt om dem. Skal jeg gøre mere?

  Ja, alle har ansvar for at sikre, at vi bevarer vores respektfulde kultur. Du bør give besked til din leder og/elller HR eller bruge en af de kanaler, som beskrives herover.

  Chikane

  Selvom de juridiske definitioner af chikane kan være forskellige fra land til land, så definerer Danahers Kodeks "chikane" som alt, der omfatter uvelkommende opførsel overfor en anden person eller skaber et truende, fjendtligt eller stødende arbejdsmiljø. Det er vigtigt at notere, at chikane kan være fysisk, verbal, visuel eller skriftlig, og at det kan foregå ansigt til ansigt eller på andre måder, såsom over e-mail. Chikane er ikke nødvendigvis af seksuel natur. 

  Potentielt stødende opførsel omfatter seksuelle tilnærmelser, racistiske bemærkninger eller negative kommentarer eller vittigheder om for eksempel etnicitet, religion eller seksuel orientering.

  Vi vil ikke tolerere en sådan opførsel, uanset om den er ulovlig under lokal lovgivning i det land, hvor opførslen foregår.

  Spørgsmål og svar

  På en forretningsrejse blev en kollega ved med at invitere mig på drinks og komme med kommentarer om mit udseende, som fik mig til at føle mig dårligt tilpas. Jeg bad ham om at stoppe, men det ville han ikke. Det foregik ikke på arbejdspladsen og uden for arbejdstiden, så jeg er usikker på, hvad jeg skal gøre.

  Vi tolererer ikke denne opførsel, uanset om det sker i arbejdstiden eller i andre arbejdsrelaterede situationer, inklusive forretningsrejser. Det er godt at bede kollegaen om at stoppe, (selvom en medarbejder ikke har pligt til at gøre sådan). Uanset om du føler dig tryg ved at bede din kollega direkte om at stoppe disse handlinger, bør du kontakte en af kanalerne beskrevet herover for at diskutere hændelsen og modtage assistance. Ved at gøre dette sikrer du en hurtig og effektiv reaktion, når der sker noget, som ikke stemmer overens med vores kultur og forventninger. Du bør rapportere problemet ved hjælp af kanalerne beskrevet herover. 

  Jeg har lige fundet ud af, at en god ven og kollega er blevet anklaget for sexchikane, og at en undersøgelse er sat i gang. Jeg kan ikke tro, at det er sandt, og jeg synes at det er rimeligt, at jeg advarer min ven, så han kan forsvare sig selv. Har jeg ikke et ansvar som ven for at fortælle ham det?

  Du bør ikke advare din ven om undersøgelsen. En øjeblikkelig og grundig undersøgelse vil blive udført. Dette er en alvorlig situation, og det er vigtigt, at undersøgelsen kke bliver kompromitteret på nogen måde. Hvis du advarer din ven, risikerer du at kompromittere undersøgelsen.

  Få mere at vide om vores relevante politikker

  Does this behavior qualify as harassment? As a friend, do you have a responsibility to inform him?

  Brug din viden

  Gennemlæs de nedenstående situationer og vælg din fremgangsmåde.

  Forretningsrejsen
  En kollega er under anklage
  X

  Kan denne opførsel beskrives som chikane?

  Mens I er på forretningsrejse, inviterer din kollega dig gentagende gange på drinks og kommer med kommentarer om dit udseende, der får dig til at føle dig utilpas. Du har bedt din kollega om at holde op, men det vil vedkommende ikke. Dette foregik ikke på kontoret og uden for arbejdstiden.

  X

  Rigtigt

  Denne type opførsel er uacceptabel, uanset hvor det foregår og i enhver arbejdsrelateret situation, også på forretningsrejser. Sig til din kollega at vedkommendes opførsel er upassende og skal stoppe, og du bør også anmelde problemet via en af de ovenfor beskrevne muligheder.

  X

  Ikke rigtigt

  Denne type opførsel er uacceptabel, uanset hvor det foregår og i enhver arbejdsrelateret situation, også på forretningsrejser. Sig til din kollega at vedkommendes opførsel er upassende og skal stoppe, og du bør også anmelde problemet via en af de ovenfor beskrevne muligheder.

  X

  Har du som ven et ansvar for at fortælle ham om din viden?

  Du har lige fundet ud af, at en god ven og kollega er blevet anklaget for sexchikane, og at en undersøgelse er sat i gang. Du har svært ved at tro på, at det er sandt, og derfor synes du kun, det er rimeligt, at du advarer din ven, så han får mulighed for at forsvare sig selv.

  X

  Rigtigt

  Du bør under ingen omstændigheder advare ham om undersøgelsen. Din ven vil få mulighed for at svare på anklagerne, og enhver rimelig indsats vil blive gjort for at foretage en retfærdig og upartisk undersøgelse. En anklage om sexchikane er en meget alvorlig affære med konsekvenser for den enkelte og for Danaher. En advarsel til din ven kan skade undersøgelsen.

  X

  Ikke rigtigt

  Du bør under ingen omstændigheder advare ham om undersøgelsen. Din ven vil få mulighed for at svare på anklagerne, og enhver rimelig indsats vil blive gjort for at foretage en retfærdig og upartisk undersøgelse. En anklage om sexchikane er en meget alvorlig affære med konsekvenser for den enkelte og for Danaher. En advarsel til din ven kan skade undersøgelsen.