Privatlivspolitik Vedrørende Data

I DETTE AFSNIT:

  Vi er engagerede i en kultur, der beskytter vores ansattes, kunders og forretningspartneres privatliv. Vi skal altid omgås deres persondata med forsigtighed og beskytte de data, vi får betroet.

  Love om databeskyttelse opridser, hvordan vi kan samle, opbevare, bruge, dele, overføre, beskytte og bortskaffe persondata, og vi skal overholde disse lovmæssige krav, hvor end vi opererer. Data om vores medarbejdere, kunder og forretningspartnere (inklusive tredjeparter, partnere og leverandører), som vi indsamler, bruger og opbevarer, er firmafortrolige, og bør aldrig deles med personer eller parter, der ikke har tilladelse til at tilgå dem, og de bør ikke bruges til andet end legitime forretningsformål. Hvordan vi samler, bruger og opbevarer kunders og ansattes persondata skal også fremgå af den information om databeskyttelse, som er rettet mod kunder og medarbejdere.

  • Sørg for at personlige data er sikre og nøjagtige.

  • Personlige data må kun indsamles, bruges og opbevares til legitime forretningsformål.

  • Overhold relevante databeskyttelseslove, vores databeskyttelsespolitikker og noter om privatliv, når du arbejder med persondata.

  • Brug sikre værktøjer til at dele personlige data med andre, både uden for og inden for Danaher, og begræns adgangen til autoriserede personer.

  • Når vi bruger tredjeparter til at modtage services, så skal de sørge for at beskytte de personlige data, som vi deler.

  Hvis du mener, at personlige data er blevet brugt på en måde, der overtræder vores politikker, skal du kontakte din leder, de ansvarlige for privatliv, juraafdelingen eller bruge Speak Up!

  Spørgsmål og svar

  Vi har brugt en SharePoint-opsætning til at håndtere HR-sager i hele virksomheden for at spare tid.  Vi sendte kun linket til dem, der havde brug for adgang, men det er tilgængeligt for alle, der søger efter det. Jeg vil undgå, at nogen kommer i problemer, men jeg mener ikke, at medarbejderes personlige data og følsomme data skal være tilgængelige for alle. Hvad skal jeg gøre?

  At beskytte fortroligheden og privatlivet er alles ansvar. Du skal med det samme underrette den ansvarlige for privatliv, juraafdelingen eller bruge Speak Up!, så denne risiko kan imødegås effektivt, og dit team kan få den rette løsning til at styre medarbejderes personlige data og følsomme data fremover.