Sundhedslovgivning og Bestemmelser

I DETTE AFSNIT:

  Danaher følger alle love og regulativer, der styrer udvikling, fremstilling, distribution, markedsføring, kontrakter med myndigheder, salg og promovering af vores medicinalprodukter. Vi fokuserer også på at fastholde åbne, konstruktive og professionelle relationer med kontrolinstanser i sager, der vedrører regulativer og indlæg.

  Overensstemmelse med Medicinsk Teknologi

  Nogle Danaher-produktionsvirksomheder producerer og sælger medicinsk udstyr og andre produkter, der i USA reguleres af Food and Drug Administration (FDA) og af lignende myndigheder i andre lande.

  Der er omfattende og komplekse krav til kvalitet og sikkerked forbundet med disse produkter, og manglende overholdelse af disse kan have betydelige konsekvenser. Vær altid sikker på at medicinske teknologiprodukter overholder alle regler, regulativer og vejledninger helt og aldeles

  Produktkvalitet og Sikkerhed

  Vores aftagere af medicinske produkter regner med, at Danaher leverer produkter, der er brancheledende i sikkerhed, kvalitet og pålidelighed. Hver af os har en rolle i at sikre kvaliteten af vores produkter. Vi holder også vores leverandører og distributører ansvarlige for at sikre kvaliteten af de produkter og tjenester, de leverer.

  Hvis du støder på problemer med kvaliteten af vores medicinske produkter, så er det dit ansvar at rapportere det til produktionens kundeservice eller klageafdeling med det samme.

  Markedsføringsaktiviteter

  Vi forstår og følger de strenge regler, der styrer vores markedsføringsaktiviteter og vores uddannelsesmæssige og kommercielle relationer med sundhedspersonale. Vi promoverer vores medicinalprodukter igennem præcis og sandfærdig kommunikation.

  Al information om vores medicinalprodukter, der videregives til andre, skal være sandfærdig, balanceret og understøttet af data og relevante erfaringer. Alle materialer lavet til at promovere vores produkter skal vurderes og godkendes gennem de rette kanaler.

  Vi sikrer os altid de rette godkendelser ifølge love og regulativer af vores medicinalprodukter. Da godkendelser kun gælder i de enkelte lande, følger vi de specifikke krav til marketing, salg og promovering af vores produkter i pågældende land.

  Klinisk Forskning

  Vi fokuserer på sikkerhed, privatliv og trivsel for de frivillige patienter i vores kliniske afprøvninger. Vi lever op til alle regulative krav såvel som de højeste etiske, videnskabelige og kliniske standarder i alle vores forskningsinitiativer verden over.

  Få mere at vide om vores relevante politikker